Omgaan met Psychische Kwetsbaarheden met Praktijkopdracht

Wanneer:
15 september 2021 @ 09:00 – 12:30
2021-09-15T09:00:00+02:00
2021-09-15T12:30:00+02:00
Waar:
Croan, locatie: S-Clusive
Videolab
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven
Nederland
Kosten:
€818,-*
Contact:
040 - 368 50 68

Nu aanmelden

In de dagelijkse werkpraktijk heeft jouw organisatie te maken met medewerkers of cliënten met psychische kwetsbaarheden. Deze mensen hebben veel kwaliteiten, maar vragen tegelijkertijd in de begeleiding specifieke aandacht. Hoe kunnen de leidinggevenden en teamleiders hierop anticiperen? Waar moeten ze rekening mee houden? Hoe kunnen ze deze groep motiveren? Hoe gaan ze om met veranderingen? En, wat kunnen ze doen bij aanhoudend of ongewenst gedrag? De training is volledig praktijk gericht en focust expliciet op ‘gedrag’. Wat zie je? En, wat doe je?

In een training ‘Omgaan met Psychische Kwetsbaarheden’ leren je medewerkers welke types van gedrag ze kunnen herkennen (signaleren) en welke aandachtspunten hierbij horen. Ze krijgen inzicht in hun eigen persoonlijke voorkeursgedrag, hun kwaliteiten en valkuilen. Daarnaast krijgen ze handvatten en leren ze vaardigheden hoe gemakkelijker om te gaan met deze medewerkers en cliënten. Nieuw aan deze training is dat we het rendement verhogen met een praktijkopdracht. Deelnemers krijgen de gelegenheid om nieuwe vaardigheden te oefenen in de praktijk, met feedback van de trainer.

Doelstelling training Omgaan met Psychische Kwetsbaarheden

De training heeft als doel:

 • Verhogen van de gevoeligheid voor psychische kwetsbaarheden.
 • Herkennen van belangrijke gedragingen horend bij psychische kwetsbaarheden.
 • Aanleren van basisvaardigheden in het omgaan met psychische kwetsbaarheden in de praktijk.

Doelgroep Training

Aan deze training kunnen maximaal twaalf medewerkers deelnemen. Het niveau van de training is op maat: MBO/HBO.
E-learning en voorbereiding training ‘Omgaan met Psychische Kwetsbaarheden’

Voorafgaand aan de training maak je de e-learning ‘Omgaan met Psychische Kwetsbaarheden’. In de e-learning maken we onder meer gebruik van ‘De Begeleidingskaarten SBCM’. Deze kaarten zijn ontwikkeld voor de sociaal ontwikkelingsbedrijven, maar zijn ook hierbuiten zeer praktisch bruikbaar om gedrag te duiden.

Daarnaast vragen we je vooraf een leerwens en casus naar Croan te sturen. Met de leerwens en casus maakt de trainer het programma verder op maat.

LOTS

 • Croan heeft een eigen methode ontwikkeld voor het werken met acteur. Deze methode noemen we: ’LOTS, learning on the spot’. LOTS is een interactieve en drempelverlagende werkvorm met acteur, waarbij de interactie in het hier en nu centraal staat.

Programma praktijktraining

De training bestaat uit drie dagdelen plus een follow-up, met een e-learning ‘omgaan met psychische kwetsbaarheden’ voorafgaand aan de praktijktraining.
Dagdeel 1 (met ervaringsdeskundige)

 • Ontvangst en kennismaking
 • Verhelderende vragen over de e-learning
 • Wat zijn de ervaringen met psychische kwetsbaarheden?
 • Wat is een psychische kwetsbaarheid?
 • Ontstaan/oorzaken van psychische kwetsbaarheden.
 • Verhogen van de gevoeligheid voor psychische kwetsbaarheden op de werkvloer.
 • Uitleg over de Roos van Leary, een praktisch communicatiemodel:
  • Wat is de Roos van Leary?
  • Waarvoor is de Roos te gebruiken?
  • Hoe past dit in de praktijk?
 • Werken met begeleidingskaarten.
 • Herkennen van de begeleidingskaarten aan de hand van praktijkcasuïstiek.
 • Interactief gesprek met een ervaringsdeskundige.

Dagdeel 2 en 3 (met acteur)

In dagdeel twee en drie ligt de focus op het signaleren van de verschillende gedragingen en het aanleren en direct toepassen van de vaardigheden. Het verschil tussen dagdeel twee en drie zit in de behandeling van de verschillende psychische kwetsbaarheden.

 • Ontvangst en korte terugblik op het eerste en tweede dagdeel
 • Werken met trainingsacteur: LOTS (zie toelichting hierboven)
 • Deelnemers sturen van tevoren een praktijkcasus in. De acteur zet gedragingen in (op basis van praktijk casuïstiek en begeleidingskaarten). Bijvoorbeeld vasthoudend/niet flexibel gedrag of psychotisch gedrag. Deelnemers leren hoe ze gedrag kunnen herkennen/signaleren én hoe ze dit concreet kunnen maken en met collega’s kunnen bespreken. Dit vergroot de gevoeligheid voor psychische kwetsbaarheden en helpt medewerkers om preventief na te denken over hun aanpak.
 • Concrete feedback en tips voor de aanpak van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Met betrekking tot:
  • De begeleiding en instructie
  • De werkinhoud
  • De werkomgeving (ken de triggers van iemand met een psychose om de kans op herhaling (en daarmee langdurig uitval en restschade) te verkleinen)
 • In de training besteden we bewust aandacht aan gedrag in plaats aan concrete stoornissen. Wel worden er bepaalde gedragingen gelinkt aan diagnoses. De volgende psychische gedragingen komen aan bod:
  • Vasthoudend gedrag
  • Faalangstig gedrag
  • Verstandelijk zwak gedrag
  • Concentratiezwak gedrag
  • Impulsief gedrag
  • Psychotisch gedrag
  • Niet-sociaal gedrag
  • Teruggetrokken gedrag
  • Situaties voor de acteur zijn geschreven op basis van de aangeleverde casuïstiek.
 • De Roos van Leary gebruiken we om patronen in communicatie te doorbreken en bewuste keuzes in communicatie in te zetten. Persoonlijke zelftesten van de Roos van Leary worden besproken, hieruit volgen kwaliteiten en valkuilen en tips voor de praktijk.
 • Evaluatie, praktijkopdracht en afronding.

Praktijkopdracht (tussen laatste training en follow-up)

Na dagdeel drie ontvangen deelnemers een praktijkopdracht om het rendement van de training te vergroten. Door het uitvoeren van deze opdracht wordt de drempel om vaardigheden in de praktijk te oefenen verlaagd en het rendement van de training sterk vergroot. Op deze wijze maken de deelnemers zich de nieuwe kennis en vaardigheden eigen. Dit zorgt voor borging en transfer naar de praktijk.

Met deze tussentijdse praktijkopdracht wordt de effectiviteit en de slagingskans van de training veel groter en blijft het niet alleen bij een inspirerende bijeenkomst.

Follow-up bijeenkomst

Drie maanden na afloop van de laatste module volgt een follow-up bijeenkomst. Op deze dag reflecteren we op de behaalde (structurele) werk- en persoonlijke resultaten en bespreken de praktijkopdracht. De inhoud stellen we samen aan de hand van persoonlijke leerwensen en casuïstiek van de deelnemers. Deze bijeenkomst dient ter verankering, borging en verdieping van het traject.

Prijs Training Omgaan met Psychische Kwetsbaarheden

De prijs per deelnemer bedraagt:

 • Voor de e-learning ‘Psychische kwetsbaarheden’ per deelnemer € 69, exclusief BTW 21% BTW.
 • Voor de training van vier dagdelen (inclusief follow-up) € 690, vrij van BTW.
 • De praktijkopdracht kost € 59 per persoon.

De totaalprijs is € 818 per persoon.*

*BKN leden ontvangen 10% korting op de genoemde prijzen.

Planning

Locatie: Videolab, Torenallee 20 Eindhoven

Tijden: 9.00 uur- 12.30 uur.

 • 15 september 2021
 • 22 september 2021
 • 29 september 2021
 • Follow-up 12 januari 2022

Aanmelden Training Psychische Kwetsbaarheden

Aanmelden kan per mail of via onderstaand formulier:

  Ga naar het Nieuwsoverzicht