Agenda open inschrijvingen Trainingen

Wil je je graag aanmelden voor een training met open inschrijving? Of wil je je medewerkers opleiden, maar heb je niet genoeg deelnemers voor een training om een hele groep mee te vullen? Hier zie je het overzicht van de open inschrijving trainingen die al gepland zijn. Staat jouw gewenste training er niet tussen? Neem dan contact op.

okt
12
di
Training Leidinggeven Kringloopwinkels en Sociaal Ontwikkelbedrijven (SW) @ Seats2Meet
okt 12 @ 09:00 – 12:30

Nu aanmelden

Leidinggevenden in jouw kringloopwinkel of sociaal ontwikkelbedrijf komen voor vragen te staan als: ‘Hoe motiveer ik mijn mensen? Hoe zorg ik dat de resultaten worden gehaald? Hoe ga ik om met weerstand? Hoe ga ik om met bijzonder gedrag? Hoe kan ik mijn medewerkers daadkrachtig aanspreken en toch in verbinding blijven?’

Croan heeft speciaal voor leidinggevenden uit de kringloopbranche en bij sociaal ontwikkelbedrijven een training ‘leidinggeven’ ontwikkeld. Deze training helpt jouw medewerkers met het vinden van antwoorden, daarnaast geeft de training inzicht in hun persoonlijke leiderschapsstijl, effectief leidinggeven, resultaten behalen, feedback geven en mensen motiveren. Nieuw aan deze training is dat we het rendement verhogen met een praktijkopdracht. Deelnemers krijgen de gelegenheid om nieuwe vaardigheden te oefenen in de praktijk, met feedback van de trainer.

Doel van de training Leidinggeven in kringloopwinkels en sociaal ontwikkelbedrijven

Het centrale uitgangspunt bij de training is het ontwikkelen van leidinggevende vaardigheden, waarbij eigen identiteit, drijfveren, gezond verstand op één lijn met elkaar worden gebracht.

Doelgroep training Leidinggeven kringloopwinkels en sociaal ontwikkelbedrijven

Aan elke training kunnen maximaal twaalf leidinggevende deelnemen. Het niveau van de training is MBO+/HBO.

Individuele intake

‘Hoe kan ik leidinggeven aan mijzelf, zodat ik vervolgens ook leiding kan geven aan anderen?’

Om tot maatwerk te komen starten we het traject met een intakegesprek/nulmeting (1 uur per persoon, plus 0,5 uitwerking). Dit gesprek heeft tegelijk een coachende functie. De input wordt gebruikt om de training af te stemmen op de individuele behoeften.

Als voorbereiding op dit intakegesprek maken de deelnemers de e-learning module ‘Roos van Leary’. Deze geeft inzicht in de eigen manier van communiceren. Het is een beproefd model om communicatie te verbeteren als bepaalde gedragspatronen ingesleten zijn. De Roos van Leary helpt bij het analyseren van iemands gedrag. Actie is reactie!

Vaardigheidsmodules verdeeld over zes dagdelen, waarvan twee met acteur, plus een dagdeel follow-up

Tijdens alle modules besteden we aandacht aan specifiek leidinggegeven aan de doelgroep met al haar bijzonderheden.

Eerste dagdeel (ochtend)

 1. Module Instructie
 • Voorbereiding, voordoen, medewerkers laten doen, blijven volgen.
 • Een goed begin is het halve werk, een goede instructie wordt vaak onderschat.
 • Aandacht, luisteren en goed volgen zijn de succesfactoren. Welke kans laat jij als leidinggevende liggen in deze fase en wat doe je goed en ga je consolideren?
 1. Module Planning
 • Doelen, welke stappen zijn nodig om een doel te bereiken, verdeling van verantwoordelijkheid.
 • Begin met het einddoel in zicht! Alle neuzen dezelfde kant op. Door het doel gezamenlijk en groot genoeg te maken verlies je het niet uit het oog!

Tweede dagdeel (ochtend)

 1. Module Delegeren
  Minder doen en meer zijn is een uitdaging voor alle leiders. Zo heb je je handen vrij om echt aandacht te geven aan je medewerkers en het product.
 2. Module Kwaliteitszorg
  Hoe los ik kwaliteitsproblemen op?

Derde dagdeel (middag, met acteur)

Module 1-2-3-4 oefenen

Vierde dagdeel (ochtend)

 1. Module Omgaan met meningsverschillen
  Wanneer gebruik ik model gezamenlijk uitpraten en wanneer gebruik ik een autoriteitsbeslissing?
 2. Module Klachten en problemen
  Omgaan met werkproblemen en problemen buiten de werksfeer.

Vijfde dagdeel (ochtend)

 1. Module Disciplinegesprek
  Wanneer gebruiken we het motivatiemodel en wanneer het juridische model?

Zesde dagdeel (middag met acteur)

Module 5-6-7 oefenen

Zevende dagdeel (ochtend)(na drie maanden)

Follow-up bijeenkomst van een dagdeel, met acteur.

 • Terugblik op de praktijkopdracht.
 • Wat heb je geleerd in de basistraining?
 • Wat heb je er meer gedaan?
 • Wat heeft het opgeleverd?
 • Welke vragen heb je nog?
 • Wat wil je nog verder oefenen?

Praktijkopdracht tussendoor

Na dagdeel zes ontvangen deelnemers een praktijkopdracht om het rendement van de training te vergroten. Door het uitvoeren van deze opdracht wordt de drempel om vaardigheden in de praktijk te oefenen verlaagd en het rendement van de training sterk vergroot. Op deze wijze maken de deelnemers zich de nieuwe kennis en vaardigheden eigen. Zó blijft het niet alleen bij inspirerende bijeenkomsten, maar vindt er daadwerkelijke borging en transfer naar de praktijk plaats.

LOTS

 • Croan heeft een eigen methode ontwikkeld voor het werken met acteur. Deze methode noemen we: ’LOTS, learning on the spot’. LOTS is een interactieve en drempelverlagende werkvorm met acteur, waarbij de interactie in het hier en nu centraal staat.

Programma Training

Het traject omvat zeven dagdelen (verdeeld over vier dagen), elk dagdeel duurt 3,5 uur, waarvan we twee dagdelen werken met acteur, inclusief een follow-up, met acteur, plus de praktijkopdracht.

De totale doorlooptijd omvat ongeveer zes weken. Na drie maanden plannen we een follow-up van een dagdeel.

Prijsopgave Training

De prijs per deelnemer bedraagt:

 • Voor  de e-learning ‘Roos van Leary’ per deelnemer € 69, exclusief BTW 21% BTW.
 • Per intakegesprek € 199 (1 uur gesprek, 0,5 uur uitwerking), vrij van BTW.
 • Voor de training van zeven dagdelen € 1199, vrij van BTW.
 • De praktijkopdracht kost € 59 per persoon, vrij van BTW.

Totaalprijs per deelnemer € 1.526,-*

*BKN leden ontvangen 10% korting

Planning

 • Dinsdag 12 oktober 2021, ochtend van 09.00 – 12.30 uur
 • Dinsdag 26 oktober 2021, hele dag van 09.00 – 16.30 uur
 • Dinsdag 9 november 2021, ochtend van 09.00 – 12.30 uur
 • Dinsdag 23 november 2021, hele dag van 09.00 – 16.30 uur
 • Dinsdag 8 februari 2022, follow-up ochtend van 09.00 – 12.30 uur

Ochtenden van 09.00-12.30 (zonder lunch), hele dagen van 9.00-16.30 (met lunch)

Locatie

Seats2meet, Hanzeplein 11-27, 8017 JD Zwolle

Aanmelden Training leidinggeven kringloopwinkels en sociaal ontwikkelbedrijven

Aanmelden kan per mail of via onderstaand formulier:

  nov
  16
  di
  Omgaan met Psychische Kwetsbaarheden Utrecht @ Seats2Meet Amersfoort
  nov 16 @ 09:00 – 12:30

  In de dagelijkse werkpraktijk heb je te maken met medewerkers of cliënten met psychische kwetsbaarheden. Deze mensen hebben veel kwaliteiten, maar vragen tegelijkertijd in de begeleiding specifieke aandacht. Waar moet je rekening mee houden? Hoe kan je deze groep motiveren? Hoe ga je met veranderingen om? En, wat doe je bij aanhoudend of ongewenst gedrag? Om het zo praktisch mogelijk te houden focust deze training zich expliciet op ‘gedrag’. Wat zie je? En, wat doe je?

  Je leert welke types van gedrag je kan herkennen (signaleren) en welke aandachtspunten hierbij horen. Je krijgt inzicht in je persoonlijke voorkeursgedrag, je kwaliteiten en valkuilen. Daarnaast krijg je handvatten en leer je vaardigheden hoe gemakkelijker om te gaan met deze medewerkers en cliënten.

  Doelstelling training Omgaan met Psychische Kwetsbaarheden

  De training heeft tot doel:

  • Verhogen van de gevoeligheid voor psychische kwetsbaarheden.
  • Herkennen van belangrijke gedragingen horend bij psychische kwetsbaarheden.
  • Aanleren van basisvaardigheden in het omgaan met psychische kwetsbaarheden in de praktijk.

  Doelgroep

  Aan elke training kunnen bij voorkeur negen, maximaal twaalf medewerkers deelnemen. Het niveau van de training is op maat: MBO/HBO.

  E-learning en voorbereiding training Omgaan met Psychische Kwetsbaarheden

  Voorafgaand aan de training maak je de e-learning ‘Omgaan met Psychische Kwetsbaarheden’. Voorwaarde van deelname aan de praktijktraining is het afronden met een voldoende van de e-learning. In de e-learning maken we onder meer gebruik van ‘De Begeleidingskaarten SBCM’. Deze kaarten zijn ontwikkeld voor de sociale werkvoorziening, maar zijn ook buiten de sociale werkvoorziening zeer praktisch bruikbaar om gedrag.

  Daarnaast vragen we je vooraf een leerwens en casus naar Croan te sturen. Met de leerwens en casus maakt de trainer het programma verder op maat.

  M-learning

  Croan heeft een eigen methode ontwikkeld in het werken met acteur: M-learning, leren in het moment. Dit is een interactieve, drempelverlagende oefenvorm, waarbij we gebruik maken van de interactie in het hier en nu. De acteur maakt als het ware onderdeel uit van de groep. Dit zorgt voor een natuurlijke respons van reageren en inzicht in persoonlijke kwaliteiten en valkuilen. Hier spelen trainer en acteur op in en reiken coachenderwijs tools aan. Deze methode verhoogt het leerrendement en het plezier in de trainingen.

  Programma praktijktraining Omgaan met Psychische Kwetsbaarheden

  Programma dagdeel 1

  • Ontvangst en kennismaking
  • Ontstaan van psychische problematiek
  • Toepasbaarheid van de Roos van Leary
  • Interactief gesprek met een ervaringsdeskundige
  • Evaluatie en afronding dagdeel een

  Programma dagdeel 2

  • Ontvangst en korte terugblik op het eerste dagdeel.
  • Deelnemers sturen van tevoren een praktijkcasus. De acteur zet gedragingen in (op basis van praktijk casuïstiek en begeleidingskaarten). Bijvoorbeeld vasthoudend/niet flexibel gedrag of psychotisch gedrag. Deelnemers leren hoe ze gedrag kunnen herkennen/signaleren én hoe ze dit concreet kunnen maken en met collega’s kunnen bespreken. Dit vergroot de gevoeligheid voor psychische kwetsbaarheden en helpt medewerkers om preventief na te denken over hun aanpak.
  • Concrete feedback en tips voor de aanpak van mensen met een psychische kwetsbaarheid.
   • Met betrekking tot de begeleiding en instructie
   • De werkinhoud
   • De werkomgeving (ken de triggers van iemand met een psychose om de kans op herhaling (en daarmee langdurig uitval en restschade) te verkleinen)
  • In de training besteden we bewust aandacht aan gedrag in plaats aan concrete stoornissen. Wel worden er bepaalde gedragingen gelinkt aan diagnoses. De volgende psychische gedragingen komen in dagdeel 2 of 3 van de training aan bod:
   • Vasthoudend gedrag
   • Faalangstig gedrag
   • Verstandelijk zwak gedrag
   • Concentratiezwak gedrag
   • Impulsief gedrag
   • Psychotisch gedrag
   • Niet-sociaal gedrag
   • Teruggetrokken gedrag
   • Situaties voor de acteur zijn geschreven op basis van de aangeleverde casuïstiek.
  • De Roos van Leary gebruiken we om patronen in communicatie te doorbreken en bewuste keuzes in communicatie in te zetten. Persoonlijke zelftesten van de Roos van Leary worden besproken, hieruit volgen kwaliteiten en valkuilen en tips voor de praktijk.
  • Evaluatie en afronding.

  Programma dagdeel 3

  • Ontvangst en korte terugblik op het vorige dagdeel
  • Deelnemers sturen van tevoren een praktijkcasus. De acteur zet gedragingen in (op basis van praktijk casuïstiek en begeleidingskaarten). Bijvoorbeeld vasthoudend/niet flexibel gedrag of psychotisch gedrag. Deelnemers leren hoe ze gedrag kunnen herkennen/signaleren én hoe ze dit concreet kunnen maken en met collega’s kunnen bespreken. Dit vergroot de gevoeligheid voor psychische kwetsbaarheden en helpt medewerkers om preventief na te denken over hun aanpak.
  • Concrete feedback en tips voor de aanpak van mensen met een psychische kwetsbaarheid.
   • Met betrekking tot de begeleiding en instructie
   • De werkinhoud
   • De werkomgeving (ken de triggers van iemand met een psychose om de kans op herhaling (en daarmee langdurig uitval en restschade) te verkleinen)
  • In de training besteden we bewust aandacht aan gedrag in plaats aan concrete stoornissen. Wel worden er bepaalde gedragingen gelinkt aan diagnoses. De volgende psychische gedragingen komen in dagdeel 2 of 3 van de training aan bod:
   • Vasthoudend gedrag
   • Faalangstig gedrag
   • Verstandelijk zwak gedrag
   • Concentratiezwak gedrag
   • Impulsief gedrag
   • Psychotisch gedrag
   • Niet-sociaal gedrag
   • Teruggetrokken gedrag
   • Situaties voor de acteur zijn geschreven op basis van de aangeleverde casuïstiek.
  • De Roos van Leary gebruiken we om patronen in communicatie te doorbreken en bewuste keuzes in communicatie in te zetten. Persoonlijke zelftesten van de Roos van Leary worden besproken, hieruit volgen kwaliteiten en valkuilen en tips voor de praktijk.
  • Evaluatie en afronding.

  Programma dagdeel 4 (follow up)

  • Ontvangst
  • Rendement van de basistraining:
  • Wat heb je geleerd?
  • Wat heb je ermee gedaan?
  • Wat heeft het concreet opgeleverd?
  • Update theorie
  • Casuïstiek: tips en trucs, met trainingsacteur
  • Evaluatie

  Prijsopgave training Omgaan met Psychische Kwetsbaarheden

  De prijs per deelnemer bedraagt:

  • Voor  de e-learning ‘Psychische kwetsbaarheden’ per deelnemer € 69, exclusief BTW 21% BTW.
  • Voor de training van vier dagdelen (inclusief follow-up) € 590, vrij van BTW.

  BKN leden ontvangen 10% korting op de genoemde prijzen.

  Planning

  Locatie: Seats2meet, Utrecht

  Tijden: 9.00 uur- 12.30 uur.

  • Dinsdag 16 november 2021, 9.00 – 12.30 uur
  • Maandag 22 november 2021, 9.00 – 12.30 uur
  • Dinsdag 30 november 2021, 9.00 – 12.30 uur
  • Dinsdag 15 februari 2022, follow-up, 9.00 – 12.30 uur.

  Aanmelden training Omgaan met Psychische Kwetsbaarheden

  Aanmelden kan per mail of via onderstaand formulier:

   Scholing door professionals. Klantgericht, deskundig maatwerk. Training en Coaching Bureau, Croan.