Lidmaatschappen en Certificeringen

Onafhankelijke beoordeling van kwaliteit vinden wij erg belangrijk. Croan Training & Coaching is aangesloten bij de volgende instanties:

Centraal Register, Kort Beroepsonderwijs, Certificering

CKRBO

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

NRTO Raad voor Opleiding & Training, Certificering

NTRO

De NRTO is dé overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. De NRTO heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland. De NRTO is een vanzelfsprekende gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media. De NRTO wil een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings- trainings- EVC en examenaanbod realiseren. Bekijk ook de NRTO gedragscode.

Scholing door professionals. Klantgericht, deskundig maatwerk. Training en Coaching Bureau, Croan.