Training Aandachtsfunctionaris Corona voor Zorgmedewerkers

Hoe vertaal je als medewerker van een zorginstelling de nieuwste Coronamaatregelen telkens weer naar een werkbare praktijk? Op welke manier vertaal je Coronamaatregelen naar een toepasbaar beleid voor jouw zorginstelling of afdeling? Hoe pas je als zorgmedewerker beleid toe op de werkvloer bij jou op de afdeling?

Overheidsmaatregelen kunnen na elke persconferentie weer veranderen. Dit heeft vaak consequenties voor de uitvoering van werk in de zorg. Met een training ‘Aandachtsfunctionaris Corona’ leren zorgmedewerkers onder andere hoe je maatregelen kunt vertalen naar een werkbare praktijk voor de zorginstelling en afdeling. Ook leren ze de laatste updates structureel onder de aandacht te brengen bij collega’s.

Vertaling van maatregelen naar de praktijk
Hoe vertaal je deze maatregelen en het daarop volgend beleid van je zorginstelling telkens weer naar een werkbare praktijk? Niet alleen de grote veranderingen, maar ook de kleine praktische aanpassingen zoals:

 • ‘Hoe gaan we ervoor zorgen dat een bewoner met een verstandelijke beperking niet meer in de besteklade graait?’
 • ‘Hoe organiseren we de gezamenlijke maaltijden bij de dagopvang?’
 • ‘Mogen we nog activiteiten voor ouderen organiseren in het verzorgingstehuis?’
 • ‘Hoe houd je anderhalve meter afstand bij een cliënt met het syndroom van down’?
 • ‘Hoe blijf je je werk in een GGZ-instelling goed kunnen doen terwijl je de regels in acht neemt?’

Benoem één of meerdere ‘Aandachtsfunctionarissen Corona’
Om de praktische vertaling van Coronabeleid goed te laten verlopen is het sterk aan te bevelen om één of meerdere medewerkers als ‘Aandachtsfunctionarissen Corona-maatregelen’ te benoemen. Deze medewerker, de aandachtsfunctionaris Corona, of deze groep medewerkers, (het ‘Coronateam’), houdt de laatste updates bij en brengt deze structureel onder de aandacht bij collega’s.

Voor wie is deze training?
Deze training is voor zorgmedewerkers die in hun werk in aanraking komen met de invulling van het beleid omtrent Corona en de praktische toepassing daarvan op de afdeling willen vormgeven.

Doel van de training
Het doel van de training ‘Aandachtsfunctionaris Corona’ is dat zorgpersoneel leert hoe de overheidsmaatregelen gestroomlijnd te vertalen naar de dagelijkse praktijk van de zorginstelling en afdelingen.

Inhoud van de training
We maken de training voor jullie op maat. In een (online) intakegesprek analyseren we de situatie in jullie zorginstelling en bepalen we gezamenlijk de inhoud van de training.

Afhankelijk van de behoefte bij jullie zorginstelling kunnen de deelnemers aan het einde van deze training:

 • Beleid van het RIVM in naar intern beleid voor zorgpersoneel;
 • Dit beleid verder vertalen naar wat dat betekent voor de eigen afdeling;
 • Collega’s up-to-date houden op diverse manieren zoals vergadering en klinische les;
 • Activiteiten ontplooien om het onderwerp levend te houden op je afdeling;
 • Voorlichtingsmateriaal maken voor jouw specifieke afdeling;
 • Collega’s ondersteunen op dit onderwerp;
 • Aangeven hoe de samenwerking vorm krijgt binnen het interne Coronateam;
 • Netwerken en ideeën uitwisselen met andere aandachtsfunctionarissen binnen de zorg die deelnemen aan deze training.

De trainers voor deze training zijn enkel professionals afkomstig uit de zorg.

Fysiek en online
Deze eendaagse training kan zowel fysiek als online, waarbij we uiteraard de actuele Coronamaatregelen in acht nemen.

Meer weten?
Als je meer wilt weten over deze training kun je contact opnemen met nathan.van.groenigen@croan.nl M. 06-46650391 of gebruik het formulier op deze pagina.

Scholing door professionals. Klantgericht, deskundig maatwerk. Training en Coaching Bureau, Croan.