Effectief Communiceren Training

Training Effectief Communiceren

Krijg je uit gesprekken niet het gewenste resultaat? De effectiviteit van je communicatie is gelijk aan de reactie die je krijgt. In een training effectief communiceren leer je hoe jouw manier van communiceren de reactie van de ander beïnvloedt. 

Doel van de training effectief communiceren

  • Verbeteren van je eigen communiceren en het effect op de ander

Inhoud

  • Wanneer ben je effectief en minder effectief in je communicatie?
  • Wat wil je leren, verbeteren?
  • De Roos van Leary als interactiemodel actie-reactie, zelftest en leerpunten
  • Assertiviteitstest: Hoe assertief ben jij? Nee durven zeggen en geven van feedback.
  • Omgaan met conflicten.
  • Oefenen met acteur in effectief communiceren met eigen praktijkvoorbeelden, met feedback en tips
  • Follow-up ochtend
  • Wat gaat goed? Wat wil je verdiepen? Inventariseren van casussen en leerpunten.

Aanbod
Eendaagse training effectief communiceren voor professionals die door effectiever communiceren succesvoller willen opereren. Combinatie met e-learning Roos van Leary. HBO en HBO+ niveau.

Meer informatie
Vul voor meer informatie over de training gespreksvaardigheden en communicatie of het aanvragen van een vrijblijvende offerte het contactformulier op deze pagina in, of bel 040-3685068.

Scholing door professionals. Klantgericht, deskundig maatwerk. Training en Coaching Bureau, Croan.