Preventie Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)

Hoe creëer je een fijne en veilige werkomgeving voor je medewerkers? Zonder pesterijen, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en een té hoge werkdruk.

Preventie van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) op de Werkvloer
  • Wat wordt binnen jouw organisatie gedaan om voor iedereen een veilige werkomgeving te creëren?
  • In hoeverre heeft jouw organisatie het beleid omtrent de preventie van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) op orde?
  • Wat is er nog nodig om aan alle kaders en richtlijnen uit de Arbowet te voldoen?

Dienstenaanbod

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Croan biedt een compleet dienstenaanbod waarmee jouw organisatie:

  • voldoet aan de vereisten vanuit de Arbowet;
  • het welzijn en eventuele werkstress van medewerkers actief in kaart brengt. Zie hiervoor ook de “checklist werkstress“;
  • zorgt voor een psychisch en sociaal veilig werkklimaat;
  • een (te) hoge werkdruk en verschillende vormen van ongewenst gedrag voorkomt;
  • zowel leidinggevenden als medewerkers effectief leert omgaan met grensoverschrijdend gedrag;

Beleidsadvies en vertrouwenspersoon

Iedere organisatie voert verplicht beleid rondom Psychosociale Arbeidsbelasting en licht werknemers voor rondom PSA-risico’s. Er moet een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) zijn, een plan van aanpak en een klachtstructuur. Ook moeten leidinggevenden goed zijn opgeleid.

Een vertrouwenspersoon is dé onmisbare schakel bij het opstellen van PSA-beleid. Deze persoon heeft ook een aantal andere belangrijke taken. Bekijk wat één van onze externe vertrouwenspersonen voor jouw organisatie kan betekenen…

Voorlichting en bewustwording (Roadshow)

Door middel van interactieve voorstellingen en groepsgesprekken gaan we dieper in op het thema sociale (on)veiligheid. Op een laagdrempelige manier zetten trainers en acteurs de medewerkers aan het denken over het eigen én andermans gedrag. In de nabespreking diepen deelnemers samen met de deskundigen de psychische en sociale arbeidsbelasting verder uit. Lees meer over de Roadshow Sociale Veiligheid…

Individuele coaching

Zowel voor medewerkers die het lastig vinden hun grenzen aan te geven, als voor medewerkers die (te) vaak andermans grenzen overgaan, bieden we 1-op-1 ontwikkeltrajecten aan. Binnen de kaders van de organisatie en de wetgeving gaan we aan de slag met de ontwikkelvraag van de betreffende medewerker.

Lees meer over individuele coaching…

in company training advies 1

Meer weten?

Vrijblijvend advies op maat

Wil je weten op welke manier Croan bij kan dragen aan de preventie van psychosociale arbeidsbelasting binnen jouw organisatie? Of hoe we je kunnen ondersteunen bij het verbeteren van de werkomstandigheden? Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan via onderstaand formulier en we nemen binnen één werkdag contact met je op.
DLP CTA Form
Bij gebruik van dit formulier ga je akkoord met de Privacy Policy.