Gedragscode

Croan onderschrijft de gedragscode(s) van de NRTO. Als branchevereniging van onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders worden de Algemene Beginselen van Behoorlijk Onderwijs, die afgeleid zijn van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur resp. ‘good corporate governance’ gehanteerd.

De beginselen uit de gedragscode omvatten een aantal procedurele elementen (recht van verdediging, onpartijdigheid) maar ook een aantal inhoudelijke elementen (gelijkheidsbeginsel, eerlijkheid, transparantie, correctheid en motiveringsplicht).

Er zijn twee soorten gedragscodes, een voor de consumentenmarkt en een voor de business to business markt.

De beginselen die in de gedragscodes centraal staan zijn:

  • Zorgvuldigheidsbeginsel
  • Rechtszekerheidsbeginsel
  • Redelijkheidsbeginsel
  • Betrouwbaarheidsbeginsel
  • Kenbaarheidsbeginsel

Bekijk de gedragscodes van de NRTO.

Scholing door professionals. Klantgericht, deskundig maatwerk. Training en Coaching Bureau, Croan.