Werkwijze Croan

De werkwijze van Croan, Training en CoacingWerkwijze

Maatwerk
Wij beloven geen maatwerk, we maken het waar.
Stap 1     Vrijblijvend intakegesprek op locatie naar keuze
Stap 2     Analyse van de situatie
Stap 3     Aanbod op maat
Stap 4     Terugkoppelen van het aanbod
Stap 5     Inhoudelijke afstemming met professionals (indien gewenst)
Stap 6     Definitief aanbod

Resultaat
In het aanbod omschrijven we het te behalen resultaat in:

  • Kennis
  • Vaardigheden
  • Toepassing in de praktijk

Rendementsmeting (na 4 maanden)

  • Wat heb je geleerd in de training?
  • Wat doe je ermee in de dagelijkse praktijk?
  • Wat levert het op?

In de praktijk
Bij uitvoering van onze opdrachten is het startpunt de praktijk. Wat maak je mee in het dagelijks werk. Welke knelpunten doen zich voor? Met welke vaardigheden verbetert de professionaliteit?

Uit de praktijk
Croan werkt uitsluitend met trainers en coaches met uitgebreide praktijkervaring op diverse werkterreinen. Professionals die medewerkers kunnen inspireren.

Aanbod
Croan biedt u een aanbod op maat: niet alleen de inhoud, ook de trainer of coach die past bij de vraag.

Scholing door professionals. Klantgericht, deskundig maatwerk. Training en Coaching Bureau, Croan.