E-learning Co-morbiditeit (dubbele diagnose): psychiatrie en verslaving

Als begeleider of hulpverlener in de verslavingszorg, maatschappelijke opvang, begeleid wonen en GGZ kom je steeds vaker in aanraking met patiënten en cliënten met een complexe combinatie van problemen. Vooral de combinatie van psychiatrische problemen versterkt en beïnvloed door alcohol- en drugsgebruik komt vaak voor. Psychiatrie en verslaving werden eerder als twee aparte gebieden gezien. Nog steeds krijgen veel mensen met een dubbele diagnose niet de juiste behandeling.

co-morbiditeit

Uit de dagelijkse praktijk blijkt dat kennis op het gebied van middelen, middelengebruik en verslaving onontbeerlijk is. Alleen kennis op het gebied van verslaving is echter niet voldoende. Deze samenhang vraagt aparte kennis en vaardigheden.

Doelstellingen van deze e-learning

 • Het bevorderen van kennis over en de effecten van alcohol en drugs;
 • Het bevorderen van kennis en vaardigheden in het herkennen van problematisch middelengebruik
 • Omgaan met voorkomende problemen rond middelengebruik;
 • Vergroten van kennis over co-morbiditeit van middelengebruik en psychiatrische ziektebeelden;
 • Vergroten van de vaardigheid in het omgaan met cliënten met dubbele diagnose.

Inhoud
De e-learning co-morbiditeit: psychiatrie en verslaving omvat de volgende onderdelen:

 • Wat is verslaving?
 • Hoe ontstaat een verslaving?
 • Verslavingsgedrag
 • Middelen: achtergrond, gebruik en risico’s
 • Stadia van gedragsverandering
 • Psychiatrie
 • Therapie bij co-morbiditeit (dubbeldiagnose)
 • IDDT fasemodel

Tijd en duur 
De e-learning duurt ongeveer 3,5 uur. Het niveau is HBO/ HBO+. 

Meer informatie
Vul voor meer informatie over deze e-learning co-morbiditeit: psychiatrie en verslaving of het aanvragen van een vrijblijvende offerte het contactformulier op deze pagina in, of bel 040-3685068.

Scholing door professionals. Klantgericht, deskundig maatwerk. Training en Coaching Bureau, Croan.