Roadshow Sociale Veiligheid

Vergroot bewustzijn en ga het gesprek aan rondom sociale veiligheid op de werkvloer. De Roadshow is een co-productie met SBCM.

Roadshow: Voorlichting & Bewustwording, Sociale Veiligheid

Deelnemers leren:

 • Zich bewust te worden van hun huidige keuzes en moraal, en van onderliggende mogelijkheden en alternatieve referentiekaders
 • Wat bepaalde thema’s met ze doen.
 • Begrip te hebben voor – en zich in te leven in – ‘die ander’.

3238 deelnemers beoordelen onze trainingen in 2023 met een 8,5

Dit kunnen de deelnemers na afloop:

Deelnemers hebben na afloop van de roadshow sociale veiligheid, het nagesprek en de verdiepingssessie meer kennis over de gevolgen van grensoverschrijdend gedrag en het belang van sociale veiligheid op de werkvloer. Ook zijn zij zich bewust van eigen gedrag en de gevolgen hiervan, en van hun eigen gevoel/gedachten bij (grensoverschrijdend) gedrag en (on)veilige situaties.

De inhoud van de Roadshow Sociale Veiligheid bestaat uit:

Recente actualiteiten (#MeToo, The Voice of Holland, DWDD, misstanden in de podiumkunsten en de universitaire sector) hebben voor een stroomversnelling gezorgd in de urgentie en noodzaak die werkgevers en werknemers voelen voor het begrijpen en verbeteren van sociale veiligheid en integriteit op de werkvloer.

Wat is Sociale Veiligheid

Maar wat is sociale veiligheid nu eigenlijk? En wat is ervoor nodig om sociale veiligheid te bevorderen op de werkvloer? Wat vraagt dit van zowel de mensen in de organisatie als van de organisatiestructuur en -cultuur? Om deze vragen deels te bespreken en te beantwoorden, heeft Croan de Roadshow Sociale Veiligheid ontwikkeld.

Actuele onderwerpen en dilemma’s

De roadshow Sociale Veiligheid stelt actuele onderwerpen en dilemma’s uit de organisatiecultuur aan de kaak, zoals: conflicten, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, pesten, inclusie en radicalisering. Altijd met het doel herkenning op te roepen, te confronteren, provoceren en ontroeren. Zo wordt het publiek aangemoedigd bij zichzelf te onderzoeken wat bepaalde thema’s met ze doen. Gaandeweg worden de medewerkers zich niet alleen bewust van hun huidige keuzes en moraal, maar ook van onderliggende mogelijkheden en alternatieve referentiekaders. Meningen die eerst rotsvast leken worden langzaam losgeschud en opengebroken, waardoor ruimte ontstaat voor begrip en inleving in ‘die ander’.

Deze training is voor:

De roadshow Sociale Veiligheid is geschikt voor professionals die die sociale veiligheid op de werkvloer (tussen medewerkers onderling en ‘van boven naar beneden’) willen verbeteren.

Wij gebruiken de volgende leermethode:

Voorstelling

De show bestaat uit interactieve, korte scènes met verschillend soort gedrag. We maken gebruik van de theatrale kracht van overdrijving en humor. En maken het publiek onderdeel (verantwoordelijk) voor het welzijn van de personages. Bijvoorbeeld door hen te laten ervaren dat ze ergens om hebben zitten lachen, wat eigenlijk helemaal niet oké is. De scènes zijn daarmee een (lach)spiegel van de werkvloer en zorgen voor bewustwording van situaties, effecten van het team of eigen handelen.

Nagesprek met het publiek

Na de voorstelling gaan we in gesprek met het publiek. Het nagesprek heeft vier subdoelen rondom sociale (on)veiligheid:

 • De mogelijkheid aan medewerkers geven zich te uiten over wat ze gezien, gehoord en beleefd hebben tijdens de voorstelling.
 • Bewsutwording onder medewerkers vergroten.
 • Het gesprek bij medewerkers stimuleren.
 • Het bieden van handelingsperspectief aan medewerkers.
  • Waar kan ik binnen de organisatie heengaan als ik te maken heb met sociale onveiligheid?

Het nagesprek heeft een enorm versterkend effect op de realisering van de doelstellingen. Tijdens de theatervoorstelling worden medewerkers ‘opgewarmd’ en kunnen ze voorzichtig wennen aan de mogelijkheid van interactie. Onze ervaring leert dat medewerkers in een nagesprek hun beleving uiten en het aangaan van het gesprek in een enorme stroomversnelling komt. Het nagesprek kan door iemand intern in de organisatie verzorgd worden of door een gespreksleider van Croan.

In het nagesprek komen mee o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

 • Pesten (met z’n alleen tegen een)
 • Schelden, grof en kwetsend taalgebruik
 • Roddelen en negeren
 • Seksuele opmerkingen (‘onschuldig’)
 • Niet alleen sociale onveiligheid tussen medewerkers, maar ook van ‘boven naar beneden’ (leidinggevende/management)
 • Discriminatie & racisme
 • Misbruik maken van anderen: geld aftroggelen of lenen en vervolgens niet terugbetalen)

Verdiepingssessie

De verdiepingssessie is ontwikkeld voor sleutelfiguren van de organisatie. Advies is in ieder geval de directie, P&O manager en operationeel manager(s) aan te laten sluiten.

Het doel van de verdiepingssessie is om per ontwikkelbedrijf boven tafel te krijgen waar de behoefte ligt rondom sociale (on)veiligheid. Hoe staat het er voor en wat vraagt om aandacht/verandering? Het ontwikkelbedrijf bepaalt waar zij wel of niet mee aan slag gaan.
Alle deelnemers hebben na afloop van de verdiepingssessie een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van een ‘mindmap’, waarmee de sociale veiligheid binnen de organisatie verbeterd kan worden.

Ondersteuning en verzorging Preventiebeleid:

Samen met een externe vertrouwenspersoon stelt elke organisatie verplicht een beleid op rondom Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Is er binnen jullie organisatie nog geen goed functionerend beleid? Lees meer over een externe vertrouwenspersoon en PSA preventie beleid.

Onze trainingen zijn altijd volledig op maat:

Iedere organisatie en iedere medewerker is uniek. Daarom zijn al onze trainingen afgestemd op specifieke ontwikkelvragen van onze opdrachtgevers. Ook die van jou. We luisteren naar jouw ontwikkelvraag en komen met een antwoord op maat.

Tijdsduur:

De roadshow Sociale Veiligheid bestaat uit drie onderdelen:

 • Voorstelling: duurt 2 uur
 • Nagesprek: duurt 1 uur en vindt plaats aansluitend op de voorstelling
 • Verdiepingssessie: duurt een dagdeel en vindt plaats ongeveer 4 weken na de voorstelling

Zo doen we dat

Werkwijze

De Roadshow Sociale Veiligheid is precies afgestemd op de ontwikkelbehoefte van deelnemers en/of situaties die spelen binnen jouw organisatie. Zo versterken wij jouw medewerkers in hun ontwikkeling.

Persoonlijk

Onze trainers stemmen een training af op individuele leerwensen. Dat maakt de inhoud persoonlijk. Door in te gaan op de ervaringen van deelnemers, voelen zij dat het echt over hen gaat.

Direct toepasbaar in de praktijk

Dat wat je in onze trainingen leert, kun je de volgende dag gelijk toepassen. Leren door doen staat bij ons centraal. Net als zelf ervaren en praktisch aan de slag gaan.

Learning by doing

Na de training krijgen deelnemers een opdracht mee. Vervolgens volgt een follow-up bijeenkomst. Wat blijkt? 80% past nieuwe vaardigheden ook na langere tijd nog altijd toe.

Wat zeggen anderen over ons?

Testimonials

‘Maar liefst 91% van de deelnemers beveelt onze trainingen aan bij anderen. Daar zijn we natuurlijk enorm blij mee. Hier lees je een aantal van hun ervaringen.’

Benieuwd wat we voor jouw medewerkers kunnen betekenen? We geven je graag vrijblijvend advies.

in company training advies 1

Versterk de ontwikkeling van jouw medewerkers

Vrijblijvend advies op maat

We geven je heel graag vrijblijvend advies of meer informatie over de Roadshow Sociale Veiligheid. Laat je gegevens achter en we nemen binnen één werkdag contact met je op.

DLP CTA Form
Bij gebruik van dit formulier ga je akkoord met de Privacy Policy.