Training: ‘Begeleiden van cliënten met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB)’

Wanneer je cliënten met een Licht Verstandelijk Beperking (LVB) begeleidt, vraagt dit om specifieke vaardigheden, inzichten, methodieken en gedachten. Expliciete aandacht voor het systeem van de cliënt is een voorwaarde voor succesvolle begeleiding. Deze training leert je hoe je LVB cliënten effectief kunt begeleiden.

Doel

 • Kennis van coping strategieën van cliënten met LVB en inzicht in de oorsprong hiervan.
 • Zicht op de eigen valkuilen en mogelijkheden binnen het begeleiden van LVB-cliënten
 • Bewustwording van het feit dat de begeleider zichzelf als persoon meeneemt in de begeleiding.
 • Bewustwording van (onbewuste) uitstraling en de gevolgen hiervan in de begeleidingsrelatie en de invloed hiervan op de ontwikkeling van de cliënt.
 • Vaardigheden om de methodieken ‘competentiemodel’ en de ‘presentiebenadering’ in te zetten.
 • Bewustwording van de dramadriehoek en de probleemcarrousel, ineffectieve relatiepatronen met daarbij kennis en vaardigheden over het ‘kort gespreksmodel’.

Inhoud

 • Casussen en lastigheid in het begeleiden van LVB-cliënten.
 • Theoretische uitleg van LVB-problematiek naar aanleiding van de ingeleverde casussen en praktijkervaring van de trainer.
 • Korte theoretische uitleg van het competentiemodel (Slot & Spanjaard) en verdieping rondom de presentiebenadering.
 • Probleem-carrousel en de dramadriehoek.
 • Koppelingen naar de voorafgaande theorie en casuïstiek.
 • Werken met trainingsacteur.
 • Herkennen wanneer je in de dramadriehoek bent beland en hoe kom je hier met een kortgespreksmodel weer uit komt.
 • Veranderproces in gang zetten.
 • Herkenning en handelen van onder én overschatting van cliënten met LVB- problematiek.
 • SMART-leerdoelen formuleren.
 • De rol van ouder en de rol van hulpverlener (Chiel Egberts)
 • Analyseren/hypothesen vormen/doelen stellen/interventies uitvoeren
 • Voeren van driegesprekken (ouders/cliënt/hulpverlener)

Aanbod
De training duurt drie dagdelen plus follow-up. Het niveau van de Training: ‘Begeleiden van cliënten met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB)’ is HBO. Programma op maat.

Meer informatie
Vul voor meer informatie over een Training: ‘Begeleiden van cliënten met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB)’ of het aanvragen van een vrijblijvende offerte het contactformulier op deze pagina in, of bel 040-3685068.

Scholing door professionals. Klantgericht, deskundig maatwerk. Training en Coaching Bureau, Croan.