De Kanteling Training

Training ‘De Kanteling’: keukentafelgesprekken voor Wmo-consulenten

Om de nieuwe Wmo in gemeenten succesvol te laten verlopen is het noodzakelijk om Wmo consulenten toe te rusten met nieuwe gespreksvaardigheden. Zó kunnen ze ‘De kanteling’ daadwerkelijk in de praktijk realiseren.

Gemeente Echt-Susteren: “De training sluit perfect aan bij de nieuwe rol van Wmo consulenten: Bewustwording van eigen gesprekstechnieken en de eigen valkuilen”.

Doel van de training ‘de kanteling’

 • Inzicht krijgen in de eigen stijl van communiceren, zowel verbaal en non-verbaal.
 • Kennis en ervaring opdoen in het transparant communiceren.
 • Kennis, inzicht en ervaringen opdoen in het stellen van verschillende soorten vragen en het achterhalen van de vraag achter de vraag.
 • Kennis, inzicht en ervaringen opdoen in het stellen van verschillende soorten vragen en het achterhalen van de vraag achter de vraag.
 • Kennis en ervaringen in motiverende gesprekstechnieken en oplossingsgericht werken.

Programma

 • Casusvoorbeeld uit de praktijk
 • Hoe zou je het keukentafelgesprek met deze persoon aangaan? Welke vragen zou je willen stellen? Wat moet er gebeuren? Wat adviseer je?
 • De leervragen
 • Roos van Leary als interactiemodel, met ieders eigen stijl
 • Motiverende gesprekstechnieken en oplossingsgericht werken
 • Keukentafelgesprekken oefenen met de acteur
 • Evaluatie: Wat heb je geleerd? Wat is er nog nodig?

Aanbod
Een eendaagse training ‘De Kanteling’ op HBO niveau, met follow-up en/of coaching on the job. Aanbod op maat.

Meer informatie
Vul voor meer informatie over de training of het aanvragen van een vrijblijvende offerte het contactformulier op deze pagina in, of bel 040-3685068.

Scholing door professionals. Klantgericht, deskundig maatwerk. Training en Coaching Bureau, Croan.