Training: ‘Omgaan met autisme’

Wat is autisme eigenlijk precies? Hoe is het om autisme te hebben? Hoe kan je het beste aansluiten bij iemand met autisme? Het vereist specifieke kennis en vaardigheden om hier adequaat mee om te gaan. Dit leren deelnemers in een training ‘Omgaan met Autisme’.

“I’m not weird, I’m other wired”. Deze spreuk van de autistische eigenaar van een succesvol grand café hing jarenlang boven zijn bar. Voor het geval zijn klanten hem ‘bot’ vonden. Een toepasselijke ondertitel voor de training ‘omgaan met autisme’. De wijze waarop mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) waarnemen en denken is namelijk ‘anders’.

Doel training ‘Omgaan met Autisme’

Het gaat in de training om het opdoen van kennis en – vooral – het ontwikkelen en verbeteren van professionele handelingsvaardigheden. Hierbij staat streven naar gedragsverandering, de verbetering van skills in de omgang met medewerkers/cliënten (en hun context) centraal.

Kennis leerdoelen training ‘Omgaan met Autisme’

Deelnemers weten/kennen na afloop van de training:

  • De vijf belangrijkste soorten autisme vallend onder ASS.
  • De belangrijkste kenmerken en de prevalentie van autisme.
  • Risicofactoren in relatie tot autisme, de gevolgen van autisme.
  • De belangrijkste do’s en don’ts in de beroepsmatige omgang met autisme.
  • De enorme diversiteit van de hulpvraag van mensen met autisme en het feit dat deze hulpvraag levenslang en levensbreed is.
  • Wanneer zij om intercollegiale consultatie moeten vragen of gericht moeten verwijzen naar een meer specialistische instantie of hulpverlener.

Vaardigheid leerdoelen training ‘Omgaan met Autisme’

Deelnemers na afloop van de training:

  • Kunnen beter communiceren met cliënten waarbij autisme een rol speelt.
  • Hebben meer vaardigheid ontwikkeld in het betrekken en ondersteunen van naasten van de cliënt met autisme. Ze krijgen een systemische blik.
  • Gebruiken de opgedane kennis en het aangereikte theoretisch kader in hun dagelijks professioneel en methodisch handelen; van gedrag (automatisme) naar handelen (methodisch en weloverwogen gedrag).

Met als kerndoel: meer effectief handelen in de dagelijkse omgang met cliënten waarbij autisme een rol speelt in hun problematiek; zij kunnen op hun beurt deze cliënten helpen in het ontwikkelen van meer adequaat gedrag.

Aanbod training ‘Omgaan met Autisme’

Een praktijkgerichte training op maat. Een trainer en trainingsacteur verzorgen een training van twee dagdelen en een tussentijdse praktijkopdracht om zo de geleerde vaardigheden daadwerkelijk te borgen. Het niveau van deze training is MBO of HBO.

Programma training ‘Omgaan met Autisme’

De training is interactief en de trainingsacteur speelt in het tweede dagdeel een belangrijke rol. Hoofd (kennis), hart (emoties) en handelen (professionele competenties) worden daarmee zoveel mogelijk geïntegreerd in deze training, gericht op de dagelijkse beroepspraktijk.

Voorafgaand aan de training krijgen de deelnemers de mogelijkheid om praktijksituaties (casuïstiek) aan te leveren. De trainer behandelt vervolgens deze casuïstiek in de training.

Accreditatie van de training ‘Omgaan met Autisme’

De training Omgaan met Autisme is bij het SKJ geaccrediteerd.

Meer informatie en offerte

Vul voor meer informatie over de Training ‘Omgaan met Autisme’ of het aanvragen van een vrijblijvende offerte het contactformulier op deze pagina in, of bel 040-3685068.

Scholing door professionals. Klantgericht, deskundig maatwerk. Training en Coaching Bureau, Croan.