Psychiatrie en Verslaving Training

Training Psychiatrie en Verslaving

Kom je op jouw werk in aanraking met cliënten en patiënten met zowel psychiatrische als verslavingsproblemen?

In deze training doe je kennis en vaardigheden op over zowel psychiatrische ziektebeelden, verslaving en de wisselwerking tussen beiden.

Doel van de training psychiatrie en verslaving

 • Kennis over de effecten van alcohol en drugs, herkennen van problematische middelengebruik
 • Vergroten van kennis over comorbiditeit van middelengebruik en psychiatrische ziektebeelden
 • Vergroten van de vaardigheid in het omgaan met cliënten met dubbel diagnose

Inhoud

 • houdingsaspecten:
  • bewustwording van de persoonlijke houding versus de professionele houding
  • bewustwording eigen middelengebruik in relatie tot andermans gebruik
  • eigen waarden en normen ten aanzien van middelengebruik
  • uitgangspunten van een professionele houding bij behandeling van dubbeldiagnose
 • herkennen van gebruik:
  • signalen bij overmatig drugs- en alcoholgebruik
  • wat te doen bij een vermoeden van gebruik
  • stoppen van gebruik als onderdeel van het behandelplan (de lange adem).
 • comorbiditeit; psychiatrische ziektebeelden en verslavingsproblemen:
  • het verband
  • diagnostiek en behandeling
 • Roos van Leary
  • het gedragsmodel, zelftest, gedragssegmenten en hun onderlinge wisselwerking
  • inzetbaarheid en werken met de Roos van Leary
  • praktijkcasuïstiek met acteur

Aanbod
Het niveau van de training psychiatrie en verslaving is HBO. Aanbod op maat.

Meer informatie
Vul voor meer informatie over een training psychiatrie en verslaving of het aanvragen van een vrijblijvende offerte het contactformulier op deze pagina in, of bel 040-3685068.

Scholing door professionals. Klantgericht, deskundig maatwerk. Training en Coaching Bureau, Croan.