Les in levensvaardigheden helpt studenten om verder te komen

BeleidSociale Ontwikkeling

Croan is verbonden aan het Europese onderwijsproject Creative Learning for Life, kortweg CL4L. Dit is gericht op het ontwikkelen van tien zogenaamde life skills. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn dit ‘positieve vaardigheden die een persoon in staat stellen effectief om te gaan met de eisen en uitdagingen van het dagelijks leven’. Het project is een kolfje naar de hand van Croan. Nathan van Groenigen, directeur bij Croan, vertelt erover.

Croan ontwikkelt bijzondere lesmethoden

“Het Europees onderwijs is teveel gericht op cognitie”, zegt Nathan. “Maar cognitief leren alléén is niet meer de heilige graal. Ook de WHO vindt dat dat beter kan en ziet heil in het stimuleren van levensvaardigheden. Daarom helpen wij binnen het Europese onderwijsproject CL4L scholengemeenschappen om het roer om te gooien. Dat doen wij door creatieve lesmethoden te ontwikkelen die individuen in hun kracht zetten.”

Erasmus+

Erasmus+ biedt subsidiemogelijkheden om mee te werken aan innovatie en modernisering van het Europese onderwijs en jeugdactiviteiten. Het CL4L onderwijsproject is goedgekeurd en gesubsidieerd door Erasmus+. “Bij CL4L zijn acht organisaties uit vier landen aangesloten: Nederland, Italië, Slovenië en Estland”, zegt Nathan. “Croan is samen met de Italiaanse organisatie Forbusiness life skills als expertpartner verantwoordelijk voor het vergroten van competenties van docenten om les te geven in levensvaardigheden. Het gaat om acht scholengemeenschappen, de zogenaamde projectpartners. Zij geven praktijkgericht onderwijs.”

Snel veranderende maatschappij

Nathan legt uit hoe het zit met levensvaardigheden: “Sinds mensenheugenis leren we ‘talig’; je leest een boek, maakt er een schriftelijke toets over en dat resultaat neem je mee voor de rest van je leven. Maar veel jongeren ervaren tegenwoordig om allerlei redenen stress, bijvoorbeeld door prestatiedruk op het werk of sociale media. De snel veranderende maatschappij vraagt veerkracht, en daarbij helpen levensvaardigheden je méér dan kennis. De life skills bestaan uit psychosociale competenties en interpersoonlijke vaardigheden die mensen helpen weloverwogen beslissingen te nemen, problemen op te lossen, kritisch en creatief te denken, effectief te communiceren, gezonde relaties op te bouwen, zich in te leven in andere mensen en op een gezonde en productieve manier met het leven om te gaan.”

De 10 life skills

De doelstelling van CL4L is om creatieve en innovatieve manieren van leren te ontwikkelen voor studenten in het beroepsonderwijs. “We maken daarbij gebruik van niet-traditionele lesmethoden. Het ondersteunen van docenten om zich deze methoden eigen te maken is één pijler. De andere pijler legt de nadruk op het begrijpen van het concept van de 10 life skills en het toepassen en ontwikkelen in de praktijk. Samen met alle projectpartners ontwikkelen we een toolbox met diverse praktische leermethoden waarmee docenten hun studenten kunnen trainen.”

Olievlek

De partners in CL4L ontmoetten elkaar al bij verschillende gelegenheden. In mei start een grote bijeenkomst in het Italiaanse Padua. Daar leren de docenten hoe zij straks in de praktijk hun studenten de levensvaardigheden kunnen bijbrengen, met behulp van de trainingsmethodieken van Croan. Het project loopt nog door tot het einde van het jaar. “Er volgt nog een stuk implementatie en borging. Erasmus+ wil namelijk dat na afloop van het project bij de deelnemende scholengemeenschappen echt blijvend iets is veranderd. Dit tonen de projectpartners middels allerlei bewijsvoering en verslaglegging aan bij Erasmus+. Het doel is uiteindelijk dat deze nieuwe inzichten zich als een olievlek zullen verspreiden over andere scholengemeenschappen.”

Krachten en valkuilen herkennen

Komt met de invoering van de innovatieve lessen in levensvaardigheden ook een einde aan het talig onderwijs, en boeken- en internetkennis? “Dat is niet de verwachting”, zegt Nathan. “Je leert jezelf op het interpersoonlijke vlak beter kennen. Om erachter te komen waar je krachten en valkuilen zitten, hebben we een instrument voor zelfevaluatie ontwikkeld om te beoordelen hoe je presteert op het gebied van de 10 life skills. Herken je eenmaal je krachten en valkuilen, dan kun je werken aan je skills. Dat is kostbare kennis, náást cognitieve kennis. Beide dragen bij aan meer welzijn, en aan succes.”

Meer Ontwikkelingen

life skills bij jongeren

Waarom zijn de life skills die ontbreken in het huidige praktijkonderwijs juist nu zo belangrijk?

Traditioneel ligt de nadruk in het onderwijs op het overbrengen van vakspecifieke kennis. Maar, in een…

10 Onmisbare life skills volgens de WHO

Levensvaardigheden vormen de bouwstenen voor persoonlijke ontwikkeling, succes en mentaal welzijn. Ze zijn een waardevol kompas…
stressarme werkomgeving Pieternel legt uit

Hoe creëer je als werkgever een stressarme werkomgeving?

Het creëren van een stressarme werkomgeving is een cruciale taak voor werkgevers. Zeker in een wereld…