Opleidingstip! Pilot training ‘Normaal is altijd anders’ goed ontvangen!

Aanbod
training culturele diversiteit

Croan heeft in samenwerking met werkbedrijf Rijk van Nijmegen en IBN de training ‘Culturele diversiteit’ ontwikkeld. Speciaal voor werkbedrijven en gemeentes. De training is half november uitgevoerd en erg goed ontvangen.
Doel: effectief begeleiden van kandidaten met een niet-Nederlandse achtergrond naar arbeidsparticipatie.

Wat levert het op voor deelnemers? Dit is wat ze zelf aangeven geleerd te hebben:

  • Dat Nederlanders ook erg heftig zijn qua communicatie. Daar was ik mezelf niet van bewust. Dat een taalbarrière niet het enige verschil is, dat er ook echt cultuurverschillen zitten.
  • Tijdens de communicatie met een andere cultuur, kunnen er ongeschreven regels zijn over sociale hiërarchie waar ik niet aan gewend ben. Ik heb geleerd dat ik geduldiger met anderen culturen moet zijn en ik moet duidelijk en langzaam spreken(vermijd volks- of straattaal), indien nodig, behandel anderen niet alsof ze het niet begrijpen.
  • Ik heb geleerd anders naar mijn medemens te kijken. Respectvoller, zonder aannames.
  • Ik hoop voor mijn collega ’s dat zij deze training ook mogen volgen, gezien onze doelgroep krijgen we allemaal te maken met kandidaten van verschillende culturele achtergrond. Belangrijk dat wij hen op een respectvolle en daarmee efficiënte manier benaderen.

De komst van grotere aantallen vluchtelingen en de zwakke positie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt hebben ertoe geleid dat in gemeenten een besef van urgentie is ontstaan vluchtelingen sneller en beter te begeleiden naar arbeidsparticipatie. Deze taak wordt veelal belegd bij mens ontwikkelbedrijven en sociale werkvoorzieningen. De begeleiding van deze groep vraagt specifieke vaardigheden om uitval en problemen te voorkomen.

Hoe creëer je veiligheid om precaire punten te bespreken en afspraken te maken? Bij te directe vragen bereik je het tegenovergestelde van wat je wil. Het risico is dat iemand zich terugtrekt en niet meer praat. Hoe ga je het gesprek aan? Welke vragen stel je? Hoe verwelkom je iemand? Staat je deur al open? Afspraak maken? Kopje koffie aanbieden? Praat je eerst over koetjes en kalfjes? Hoe zorg je dat iemand zich comfortabel voelt? Wat kan je wel vragen? Wat kan je niet vragen?

Meer informatie
Vul voor meer informatie over de training ‘Culturele diversiteit’ of het aanvragen van een vrijblijvende offerte het contactformulier op deze pagina in, of bel 040-3685068.

Croan is gecertificeerd voor garantie van kwaliteit en professionaliteit door de volgende instanties:

Meer Ontwikkelingen

vertrouwenspersoon Charlotte Lambooij

Vertrouwenspersoon Charlotte Lambooij: Betrokkenheid en expertise voor een veilige werkomgeving

Vertrouwenspersonen worden vaak gezien als degenen waar je naartoe stapt bij problemen op de werkvloer. Charlotte…
taken vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon: wat mag je van ze verwachten en wat niet?

Vertrouwen op de werkvloer is van onschatbare waarde. Het is de basis voor een gezonde en…
externe vertrouwenspersoon in gesprek

Een interne of externe vertrouwenspersoon aanstellen? Wat past het beste bij jouw organisatie?

Agressie, intimidatie of grensoverschrijdend gedrag wil je koste wat het kost vermijden, ook op de werkvloer.…