PSA Beleidsadvies & Vertrouwenspersoon

De overheid stelt kaders en verplichtingen om werkstress te verminderen en ongewenst gedrag op de werkvloer te voorkomen. In hoeverre voldoet jouw organisatie al aan deze richtlijnen en eisen?

Psychosociale Arbeidsbelasting: Vertrouwenspersoon & Beleidsadvies

Wil je weten op welke manier een vertrouwenspersoon kan bijdragen aan het PSA beleid binnen jouw organisatie?

Beleid

Ongewenst gedrag en werkdruk vallen onder de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) zoals genoemd in de Arbowet. Om PSA zoveel mogelijk te voorkomen, moet elke organisatie samen met een externe vertrouwenspersoon beleid opstellen, haar werknemers voorlichten over PSA-risico’s en aangeven welke maatregelen er zijn om deze aan te pakken. Ook is het belangrijk dat een organisatie gedragsregels voor de onderlinge communicatie en omgang op de werkvloer opstelt.

Benieuwd of jouw bedrijf of organisatie alles op orde heeft rondom je PSA beleid? We gaan hierover graag met je in gesprek.

Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E)

Naast het beleidsadvies moeten er een wettelijk verplicht Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) en een bijbehorend plan van aanpak zijn opgesteld. Hierin staan alle bronnen van werkdruk vermeld, en de risico’s op pesten, arbeidsdiscriminatie en seksuele intimidatie. De Risico-Inventarisatie en –Evaluatie moet je als organisatie periodiek bijwerken. Ook in het RI&E moet aandacht zijn voor PSA-risico’s.

Klachtstructuur

Als bovenstaande op orde is, is het belangrijk dat elke organisatie een informele klachtstructuur heeft waarbinnen medewerkers incidenten van ongewenst gedrag op de werkvloer laagdrempelig kunnen (en durven) melden bij hun leidinggevenden. Als de informele klachtstructuur ontbreekt of niet voldoende functioneert, dan helpt de vertrouwenspersoon deze inrichten.

Trainen Leidinggevenden PSA

De leidinggevenden PSA moeten zijn opgeleid in het herkennen van signalen van hoge werkdruk, grensoverschrijdend gedrag en ongewenste intimiteiten op het werk. Daarnaast moeten zij getraind zijn in houding, gedrag en vaardigheden om het gesprek over ongewenst gedrag, hoge werkdruk en psychosociale belasting op veilige wijze met medewerkers te kunnen voeren.

De arbeidsinspectie stelt een zelfinspectie rondom omgaan met grensoverschrijdend gedrag beschikbaar. Voldoen jullie al aan alle kaders en verplichtingen? We gaan graag met je in gesprek om te bekijken wat hiervoor nodig is.

Geregistreerde vertrouwenspersonen

Binnen elke organisatie moet er een extern vertrouwenspersoon beschikbaar zijn. De onafhankelijke vertrouwenspersoon ‘integriteit en ongewenste omgangsvormen’ is zowel verplicht en onmisbaar voor preventie van (te) hoge werkdruk en grensoverschrijdend gedrag, als voor het naleven van de Arbowet PSA. Bij Croan beschikken we over een team van ervaren en geregistreerde vertrouwenspersonen die je kunnen helpen met de volgende punten:

De vertrouwenspersoon kan vertrouwelijk benaderd worden met klachten of signalen van ongewenst gedrag of hoge werkdruk.

De vertrouwenspersoon stelt de klachtenregeling en protocollen op, informeert, registreert en verwijst door.

De vertrouwenspersoon ontwikkelt trainingsmateriaal (voor b.v. de Training Omgaan met grensoverschrijdend gedrag), schrijft een voorlichtingsplan, geeft presentaties, informeert en werkt samen met HRM professionals, specialisten van de afdelingen ethiek, kwaliteit & veiligheid, arbodienst medewerkers, MT/directie/bestuur en OR.

De vertrouwenspersoon voert de Ri&E uit, analyseert behandelde zaken, maakt een jaarverslag, toetst beleid/ wet- en regelgeving (Arbowet), adviseert management over knelpunten in beleid en bejegeningsproblemen en heeft jaarlijks overleg met directie/bestuur.

Benieuwd wat onze vertrouwenspersonen kunnen betekenen voor de preventie van PSA (Psychosociale Arbeidsbelasting) en het verminderen van werkstress binnen jouw bedrijf of organisatie? We kijken graag met je mee.

Vertrouwenspersoon: Psychosociale Arbeidsbelasting, PSA
in company training advies 1

Meer weten?

Vrijblijvend advies op maat

Wil je weten op welke manier één van onze geregistreerde vertrouwenspersonen 'integriteit en ongewenste omgangsvormen' bij kan dragen aan het beleid rondom psychosociale arbeidsbelasting binnen jouw organisatie? Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan via onderstaand formulier en we nemen binnen één werkdag contact met je op.
DLP CTA Form
Bij gebruik van dit formulier ga je akkoord met de Privacy Policy.