Training
Voor leidinggevenden: Wat isOngewenst Gedrag?

Zorg voor een psychisch en sociaal veilig werkklimaat doordat leidinggevenden signalen van ongewenst gedrag tijdig opmerken en op een veilige wijze hierover het gesprek aangaan

training ongewenst gedrag voor leidinggevende

Deelnemers leren:

  • Welke signalen van ongewenst gedrag er zijn en hoe ze deze tijdig opmerken.
  • Hoe zij ervoor zorgen dat medewerkers bereid zijn om melding bij ze te doen.
  • Hoe ze het gesprek op een effectieve en empathische manier voeren met slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag en daders aanspreken en begrenzen.

3238 deelnemers beoordelen onze trainingen in 2023 met een 8,5

Dit kunnen de deelnemers na afloop:

In de training Ongewenst Gedrag voor Leidinggevenden leren deelnemers hoe ze handen en voeten geven aan de uitvoering van beleid rondom psychosociale arbeidsbelasting. Leidinggevenden leren niet alleen wat psychosociale arbeidsbelasting is, maar vooral hoe ze zorgen voor een psychisch en sociaal veilig werkklimaat, een werkomgeving waarin iedereen er mag zijn en iedereen kan floreren.

De inhoud van de Training Voor leidinggevenden: Wat isOngewenst Gedrag? bestaat uit:

De training Ongewenst Gedrag voor Leidinggevenden is een praktische training gericht op de werkomstandigheden van de deelnemers. We gaan aan de slag met de gedragsregels zoals die er zijn binnen de organisatie. Als die er niet zijn zorgen we ervoor dat ze er komen. Die gedragsregels gelden als een zwembadrand waarbinnen vrij mag worden gezwommen. Met een helder kader hebben medewerkers houvast en voelen ze zich veilig.

Rol leiddinggevende

Leidinggevenden hebben een belangrijke rol in het stellen en handhaven van de kaders rondom werkdruk en ongewenst gedrag. Aan de andere kant moet elke organisatie zorgen voor een informele klachtstructuur waarbinnen medewerkers misstanden durven te melden. Dit staat of valt met de opstelling en gespreksvaardigheden van de leidinggevende.

Gesprekstechnieken en authenticiteit

Uiteraard zijn hier algemene aspecten op het gebied van houding en gedrag voor aan te geven en te trainen, maar authenticiteit is ook erg belangrijk. In de training Ongewenst Gedrag voor Leidinggevende bekijken we welk gedrag jij als leidinggevende kan laten zien om bij te dragen aan een veilige werkomgeving zonder jezelf te verloochenen. We staan stil bij de verschillende gesprekstechnieken die ervoor zorgen dat medewerkers zich gehoord en begrepen voelen en je leert ze toepassen op een manier die bij je past. Vertrouwen is daarbij het key word. Hoe geef je vertrouwen zodat de medewerkers jou vertrouwen.

De training Ongewenst Gedrag voor Leidinggevenden is een erg persoonsgerichte training waarbij de deelnemers elkaar inspireren en confronteren. De trainer zorgt voor de nodige theoretische bagage en een veilige leeromgeving. De acteur helpt met het praktijkgericht leren.

Deze training is voor:

Deze training Ongewenst Gedrag voor Leidinggevende is geschikt voor elke leidinggevende die een veilige werkomgeving belangrijk vindt en inziet dat een veilig werkklimaat onontbeerlijk is voor persoonlijke groei van medewerkers, ontwikkeling van je organisatie en uiteindelijk ook effectievere samenwerking en betere resultaten.

Wij gebruiken de volgende leermethode:

De training Ongewenst Gedrag voor Leidinggevenden is een praktijkgerichte training gebaseerd op oefenen en ervaren. Korte stukjes theorie helpen om een helder kader te scheppen. Daarbinnen volgt elke deelnemer zijn/haar persoonlijk proces en zet de stappen die bij hem/haar passen. Een groep werkt daarbij motiverend en ondersteunend.

Voor deze training zetten we onze LOTS-methode in:

Learning On The Spot – LOTS – is een interactieve en drempelverlagende trainingsvorm met acteur, waarbij de interactie in het hier en nu centraal staat. Uniek in zijn soort, want wij zijn de enigen die deze methode gebruiken. Sterker nog, we hebben ‘m zelf ontwikkeld. Bij LOTS is de acteur onderdeel van de groep, wat zorgt voor echte interactie. Deelnemers blijven daardoor dicht bij zichzelf. LOTS verhoogt het plezier in trainen én vergroot het leerrendement aangetoond aanzienlijk.

Ondersteuning en verzorging Preventiebeleid:

Samen met een externe vertrouwenspersoon stelt elke organisatie verplicht een beleid op rondom Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Is er binnen jullie organisatie nog geen goed functionerend beleid? Lees meer over een externe vertrouwenspersoon en PSA preventie beleid.

Onze trainingen zijn altijd volledig op maat:

Iedere organisatie en iedere medewerker is uniek. Daarom zijn al onze trainingen afgestemd op specifieke ontwikkelvragen van onze opdrachtgevers. Ook die van jou. We luisteren naar jouw ontwikkelvraag en komen met een antwoord op maat.

Tijdsduur:

Het programma voor de training Ongewenst Gedrag voor Leidinggevende is altijd op maat. We stemmen de lengte van de training af op de ontwikkelbehoefte van jouw medewerkers. Meestal bestaat de training Ongewenst Gedrag voor Leidinggevenden uit drie dagdelen en een mogelijke follow-up bijeenkomst.

Zo doen we dat

Werkwijze

De Training Voor leidinggevenden: Wat isOngewenst Gedrag? is precies afgestemd op de ontwikkelbehoefte van deelnemers en/of situaties die spelen binnen jouw organisatie. Zo versterken wij jouw medewerkers in hun ontwikkeling.

Persoonlijk

Onze trainers stemmen een training af op individuele leerwensen. Dat maakt de inhoud persoonlijk. Door in te gaan op de ervaringen van deelnemers, voelen zij dat het echt over hen gaat.

Direct toepasbaar in de praktijk

Dat wat je in onze trainingen leert, kun je de volgende dag gelijk toepassen. Leren door doen staat bij ons centraal. Net als zelf ervaren en praktisch aan de slag gaan.

Learning by doing

Na de training krijgen deelnemers een opdracht mee. Vervolgens volgt een follow-up bijeenkomst. Wat blijkt? 80% past nieuwe vaardigheden ook na langere tijd nog altijd toe.

Wat zeggen anderen over ons?

Testimonials

‘Maar liefst 91% van de deelnemers beveelt onze trainingen aan bij anderen. Daar zijn we natuurlijk enorm blij mee. Hier lees je een aantal van hun ervaringen.’

Benieuwd wat we voor jouw medewerkers kunnen betekenen? We geven je graag vrijblijvend advies.

in company training advies 1

Versterk de ontwikkeling van jouw medewerkers

Vrijblijvend advies op maat

We geven je heel graag vrijblijvend advies of meer informatie over de Training Voor leidinggevenden: Wat isOngewenst Gedrag?. Laat je gegevens achter en we nemen binnen één werkdag contact met je op.

DLP CTA Form
Bij gebruik van dit formulier ga je akkoord met de Privacy Policy.