Waarom zijn de life skills die ontbreken in het praktijkonderwijs juist nu zo belangrijk?

Sociale Ontwikkeling
life skills bij jongeren

Traditioneel ligt de nadruk in het onderwijs op het overbrengen van vakspecifieke kennis. Maar, in een steeds veranderende maatschappij en arbeidsmarkt zouden onderwijsdoelen zich ook moeten aanpassen. Naast het verwerven van beroepsvaardigheden wordt het ontwikkelen van levensvaardigheden steeds belangrijker. De Wereldgezondheidsorganisatie erkent dit ook met 10 kernvaardigheden. Life skills zijn niet langer een luxe, maar een noodzaak voor de persoonlijke én professionele ontwikkeling van jongeren. Waarom dan vraag je je misschien af? Daar vertellen we in dit blog meer over.

Sociaal-emotionele vaardigheden als sleutel tot succes

In het praktijkonderwijs ervaren studenten en medewerkers niet alleen de reguliere prestatiedruk, maar worden ze ook geconfronteerd met onzekerheid over hun toekomstige carrière. Het aanleren van life skills wordt daarmee niet alleen relevant voor hun persoonlijk welzijn maar ook voor hun professionele groei. Het vermogen om stress te managen, problemen op te lossen en creatief te denken, wordt steeds belangrijker in een arbeidsmarkt die voortdurend verandert. Het belang van het aanleren van deze sociaal-emotionele vaardigheden via het praktijkonderwijs, wat betere kansen biedt op een goede baan en welzijn op zowel persoonlijk als maatschappelijk niveau, is inmiddels ook in de politiek, het onderwijs en in het bedrijfsleven doorgedrongen.

Life skills zijn onmisbaar in hedendaagse maatschappij

Maar waarom zijn life skills juist nu belangrijker dan ooit? Het zijn deze vaardigheden die jongeren veerkrachtig maken in onze snel veranderende wereld. Ze worden uitgedaagd door de toenemende globalisering en digitalisering. Dat vereist niet alleen aanpassingsvermogen, maar ook het vermogen om nieuwe technologieën te begrijpen en effectief te communiceren in diverse omgevingen. En wat dacht je van actuele problemen zoals klimaatverandering, gezondheidskwesties en sociale ongelijkheid. Het begrijpen van, omgaan met en doeltreffend aanpakken van deze complexe vraagstukken vraagt om life skills zoals kritisch denken en probleemoplossend vermogen.

Carrièreontwikkeling versus welzijn

Werkgelegenheid en carrièreontwikkeling vragen tegenwoordig om een mix van vaardigheden, waaronder de onmisbare soft skills. Denk hierbij aan communicatie, teamwork en creativiteit, die geen nice-to-have maar need-to-have zijn geworden. Net zoals de smartphone niet meer weg te denken is uit ons dagelijks leven, zijn deze soft skills onlosmakelijk verbonden met een kansrijke professionele toekomst. En laten we eerlijk zijn, de wereld draait niet alleen om werk en carrière. Het is net zo belangrijk om aandacht te besteden aan welzijn en geestelijke gezondheid. Life skills zoals stressmanagement, emotionele intelligentie en zelfbewustzijn vormen de stevige basis waarmee jongeren op een evenwichtige manier hun toekomst tegemoet treden.

Bereid jongeren voor op hun toekomst

Croan onderstreept het essentiële belang van levensvaardigheden voor de persoonlijke en professionele groei van jongeren. In het kader van het Europese project ‘Creative Learning for Life’ werken we samen met acht scholengemeenschappen uit Europa om vernieuwende leermethoden te introduceren. Met onze praktische toolbox, gericht op levensvaardigheden zoals empathie, stressmanagement, probleemoplossend vermogen en creatief denken, ondersteunen we docenten bij het integreren van deze vaardigheden in hun lespraktijk.

Wil je meer weten over een toekomst waarin studenten en (young) professionals niet alleen uitblinken in hun vakgebied, maar ook beschikken over belangrijk life skills die hen weerbaar en veerkrachtig maken voor wat er op hun pad komt? Neem dan gerust contact met ons op!

Meer Ontwikkelingen

Culturele sensitiviteit in de praktijk: een training met impact

Het creëren van een werkomgeving waarin iedereen zich gewaardeerd en thuisvoelt is een belangrijke taak voor…

Van diversiteit naar inclusiviteit: een essentiële stap voor elke werkvloer

In een tijd waarin de roep om gelijkheid en diversiteit luider klinkt dan ooit, is het…

Les in levensvaardigheden helpt studenten om verder te komen

Croan is verbonden aan het Europese onderwijsproject Creative Learning for Life, kortweg CL4L. Dit is gericht…