Culturele sensitiviteit in de praktijk: een training met impact

AanbodCulturele sensitiviteitMedewerkers

Het creëren van een werkomgeving waarin iedereen zich gewaardeerd en thuisvoelt is een belangrijke taak voor werkgevers. In de afgelopen jaren is de aandacht voor diversiteit en inclusie op de werkvloer sterk toegenomen. Om dieper in te gaan op dit onderwerp, spreken we met Nikki de Jong, trainer Interculturele communicatie en diversiteit & inclusie bij Croan.

“Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in andere culturen en mensen die op een andere manier dachten dan ik,” deelt Nikki. “Tijdens mijn verblijf in landen zoals Rusland en Ghana, en mijn tijd in Zuid-Amerika en Cambodja, heb ik gezien hoe prachtig divers menselijke interactie kan zijn. Je komt dit soort interacties overal tegen, ook op de werkvloer.”

Wat zijn diversiteit en inclusie?

Diversiteit en inclusie zijn twee key words als het gaat over interactie op de werkvloer. Diversiteit verwijst naar de aanwezigheid van verschillende achtergronden, zoals gender, etniciteit, leeftijd, seksuele oriëntatie en meer. Inclusie gaat een stap verder: het gaat over hoe je ervoor kan zorgen dat iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt, inclusief deze verschillen.

“Diversiteit gaat over de mix van mensen in een organisatie, maar inclusie zorgt ervoor dat iedereen in die mix zich geaccepteerd en gewaardeerd voelt,” legt Nikki uit. “Twee belangrijke onderdelen van inclusie zijn gelijkwaardigheid en belonging. Gelijkwaardigheid betekent dat iedereen eerlijke kansen krijgt. Dat betekent soms dat een andere aanpak nodig is voor een persoon of groep, juist omdát mensen niet hetzelfde zijn. Belonging betekent dat werknemers zich echt onderdeel voelen van het team, dat ze zich kunnen uiten zonder angst voor discriminatie of uitsluiting. Het creëren van een gevoel van belonging is essentieel voor een inclusieve werkplek, waar iedereen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt.”

Verschillende perspectieven, betere oplossingen

Nikki benadrukt hoe diversiteit en inclusie de werkplek kunnen verbeteren: “Uit meerdere studies blijkt dat diverse teams beter problemen oplossen en innovatiever zijn. Een divers team, bijvoorbeeld met leden uit verschillende culturen kan leiden tot betere resultaten, omdat verschillende perspectieven en ervaringen samenkomen om creatievere en effectievere oplossingen te ontwikkelen die anders over het hoofd worden gezien. Bovendien voelen medewerkers zich meer betrokken en gemotiveerd als ze weten dat hun unieke bijdragen worden gewaardeerd.”

Werken aan cultureel bewustzijn

Veel bedrijven willen wel inclusief zijn, maar weten niet hoe ze dat in de praktijk moeten brengen. Nikki ziet dat er soms sprake is van een gebrek aan bewustzijn en begrip van culturele verschillen. “Goede intenties zijn er vaak wel, maar zonder de juiste kennis en vaardigheden kunnen onbedoelde uitsluitingen of misverstanden ontstaan.”

Ze geeft een voorbeeld van een organisatie waar communicatieproblemen ontstonden door verschillende culturele interpretaties van beleefdheid. “In sommige culturen wordt directe communicatie gewaardeerd, terwijl in andere een indirecte benadering gebruikelijker is. Dit kan tot misverstanden leiden als medewerkers niet getraind zijn om deze verschillen te herkennen en ermee om te gaan.”

Van theorie naar praktijk

Bij Croan biedt Nikki onder meer de training Culturele Sensitiviteit aan. Deze training is gericht op het vergroten van het begrip en de vaardigheden van medewerkers om effectief te communiceren en samen te werken met collega’s of klanten met verschillende culturele achtergronden. “Tijdens de training leren deelnemers over verschillende culturele waarden, normen en communicatiestijlen, inclusief die van henzelf en hoe dat over kan komen op een ander,” zegt Nikki. Deelnemers worden aangemoedigd om casussen uit hun werk aan te leveren, zodat de training zo specifiek mogelijk kan worden aangepast aan hun situatie.

Een van de meest effectieve oefeningen in de training is de simulatie. “We gebruiken trainingsacteurs om realistische scenario’s na te bootsen. In de trainingen over het samenwerken met statushouders zijn de trainingsacteurs zelf ook Nederlanders met een vluchtelingenachtergrond. Dit helpt deelnemers om in een veilige omgeving te ervaren hoe culturele misverstanden kunnen ontstaan en hoe ze hier op een effectieve manier mee om kunnen gaan.”

Begrijp de gevoelens en behoeften van je teamleden

Nikki heeft een aantal praktische tips voor leidinggevenden die willen werken aan een inclusieve werkcultuur. “Begin met actief luisteren. Wees je daarbij bewust van eventuele biases die je hebt vanuit je eigen cultuur. Neem de tijd om echt te begrijpen wat je teamleden nodig hebben en hoe ze zich voelen. Vraag regelmatig om feedback en voer open en soms ongemakkelijke gesprekken over diversiteit en inclusie; want soms is het lastig of kan het schuren, maar het is wel broodnodig.”

Voor het samenwerken met statushouders benadrukt ze ook het belang van het brengen van rust in de gesprekken, bijvoorbeeld door het laten vallen van stiltes. En het belang van het eerst opbouwen van een relatie, in plaats van direct to the point komen. “Stiltes geven mensen de ruimte om na te denken en hun gedachten te ordenen. Veel mensen vinden dit lastig, maar het helpt het jou als leidinggevende ook om te luisteren naar het specifieke verhaal van de persoon die tegenover je zit, zonder dingen in te vullen vanuit je eigen belevingswereld. Bovendien is het cruciaal om te realiseren dat niet alle uitdagingen cultureel zijn; veel aspecten maken de mens.”

Steeds meer bewustwording

Nikki ziet positieve ontwikkelingen in de aandacht voor diversiteit en inclusie, vooral door groeiend bewustzijn en inspanningen van bedrijven om serieus naar hun diversiteitsbeleid te kijken. “We krijgen vaak terug van deelnemers dat ze na onze trainingen veel betere contacten hebben met hun collega’s, cliënten of klanten. Dit zorgt voor een prettigere en productievere werkomgeving,” zegt Nikki. “Diversiteit en inclusie zouden tot de standaardpraktijken van elke werkgever moeten behoren om een fijne werkplek te bieden. Dit vereist soms moeilijke gesprekken, maar het resultaat is een inclusieve en respectvolle werkomgeving voor iedereen.”

Samen een positieve verandering teweegbrengen binnen jouw organisatie? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking of een training van Nikki. Of leer meer over het belang van diversiteit en inclusie op de werkvloer: Van diversiteit naar inclusiviteit: een essentiële stap voor iedere werkvloer.

Meer Ontwikkelingen

Van diversiteit naar inclusiviteit: een essentiële stap voor elke werkvloer

In een tijd waarin de roep om gelijkheid en diversiteit luider klinkt dan ooit, is het…
life skills bij jongeren

Waarom zijn de life skills die ontbreken in het huidige praktijkonderwijs juist nu zo belangrijk?

Traditioneel ligt de nadruk in het onderwijs op het overbrengen van vakspecifieke kennis. Maar, in een…

Les in levensvaardigheden helpt studenten om verder te komen

Croan is verbonden aan het Europese onderwijsproject Creative Learning for Life, kortweg CL4L. Dit is gericht…