Training ‘Culturele Sensitiviteit: Normaal is altijd anders’

Effectief communiceren door inzicht in verschillende perspectieven

Werk je met collega’s, klanten of cliënten met een andere culturele achtergrond dan die van jouzelf? Verloopt de communicatie soms wat stroef of merk je dat jouw ondersteuning of dienstverlening niet altijd aanslaat? Ontdek hoe iedereen een ander perspectief heeft en wat dat betekent voor jouw communicatie in de training ‘Culturele sensitiviteit: normaal is altijd anders’.

Wat voor jou vanzelfsprekend is, kan voor een ander juist heel raar zijn. Krijg inzicht in hoe jouw eigen (culturele) achtergrond jouw manier van denken en doen bepaalt, maak kennis met andere perspectieven en leer hoe je met elkaar op een effectieve manier kan communiceren.

Cultuur is overal waar mensen zijn. Cultuurverschillen zijn er tussen landen, etnische groepen, tussen beroepsgroepen, organisaties, afdelingen, leeftijden, genders en ga zo maar door.
Wat zijn belangrijke culturele verschillen die je vaak tegenkomt op de werkvloer? In hoeverre bepaalt jouw achtergrond de manier waarop jij naar de wereld en naar anderen kijkt? Culturele verschillen zijn verrijkend, maar kunnen soms ook lastig zijn. Als je (nog) niet alles weet over de achtergrond van de ander, hoe kan je dan toch aansluiting vinden bij die persoon? Wat is de invloed van vooroordelen en onbewuste aannames? En hoe zorg je er vooral voor dat je niet afgaat op de stereotypen die je in je hoofd hebt, maar dat je naar de individuele persoon blijft kijken?

Wat is de invloed van machtsverhoudingen op communicatie? Wie in de organisatie (formeel of informeel) bepaalt hoe de dingen gaan zoals ze gaan? Wie hoort erbij en wie juist niet en hoe uit zich dat in de taal en woorden die gebruikt worden? Wat zegt dat over in- en uitsluiting? Hoe zorg je dat je de stemmen van iedereen meeneemt en bij hen aansluit?

Resultaat van de Training Culturele Sensitiviteit

Bewustwording

  • Van je eigen (culturele) achtergrond, jouw communicatiestijl en hoe dat op een ander over kan komen.
  • Van vooroordelen en onbewuste aannames en hoe dat jouw oordeelsvermogen en communicatie beïnvloedt.
  • Van de privileges die je op verschillende vlakken juist wel of niet hebt en de gevolgen daarvan.

Kennis

  • Van belangrijke culturele verschillen die er bestaan en de veranderlijkheid daarvan.
  • Van de dynamiek tussen cultuur, persoonlijkheid en de context waarin iets plaatsvindt.
  • Van de invloed van machtsverhoudingen op communicatie, in- en uitsluitingsmechanismen.

Vaardigheden

  • Om zaken van verschillende kanten en perspectieven te kunnen bekijken.
  • Om je kennis te gebruiken, maar vooral open te staan voor je specifieke gesprekspartner.
  • Om op een effectieve manier te communiceren, waarbij je inspeelt op de (culturele) ander en tegelijkertijd je eigenheid behoudt.
  • Om samen te werken in een (cultureel) diverse omgeving, op een manier waarbij je aansluit bij wat de verschillende (groepen) mensen nodig hebben.

Trainers en Werkwijze

De training wordt gegeven door Nikki de Jong, trainer Culturele Sensitiviteit bij Croan, en deskundige op het gebied van Interculturele communicatie, diversiteit & inclusie. Door haar buitenlandervaring en jarenlange ervaring in het werken met mensen met allerlei achtergronden, weet zij als geen ander hoe perspectieven van mensen van elkaar kunnen verschillen en wat dat kan doen met communicatie.
Bovendien delen ervaringsdeskundige trainingsacteurs Filmon Tsegai en Behrouz Seiri hun expertise in de training en laten deelnemers in een veilige omgeving leren.

Aanbod van de training Culturele sensitiviteit
De training Culturele Sensitiviteit duurt één of twee dagen en is zeer interactief qua opzet bestaande uit simulaties, concrete situaties uit de praktijk, groepswerk en beeldmateriaal, afgewisseld met kennis en theorie.

Van tevoren wordt je gevraagd een casus (en bijbehorende leerwens) uit de praktijk aan te leveren. De trainer gebruikt deze input om de training zo optimaal mogelijk aan te laten sluiten op de leerdoelen van de deelnemers.

Meer informatie
Vul voor meer informatie over de training ‘Culturele sensitiviteit’ of het aanvragen van een vrijblijvende offerte het contactformulier op deze pagina in, of bel 040-3685068.

Scholing door professionals. Klantgericht, deskundig maatwerk. Training en Coaching Bureau, Croan.