Training ‘Culturele sensitiviteit: Normaal is altijd anders’

Heb je te maken met werksituaties, waarin het contact tussen mensen uit verschillende culturen minder effectief verloopt? Hieraan kunnen diverse oorzaken ten grondslag liggen, waarin beide deelnemers in de ontmoeting een aandeel hebben. Een Training ‘Culturele sensitiviteit: normaal is altijd anders’ biedt uitkomst.

Kennis over diversiteit is een belangrijke voorwaarde om te begrijpen waarom het contact tussen mensen uit verschillende culturen minder effectief verloopt. Maar er is meer nodig voor succesvolle interculturele ontmoetingen. Het gaat ook om het vermogen om de ander te leren begrijpen en diens vertrouwen te winnen. Dit vraagt om een open houding en de vaardigheid om in situaties van diversiteit aansluiting bij de ander te vinden.

Het gaat bij interculturele competenties om het vermogen om tijdens ontmoetingen met studenten uit andere culturen de combinatie kennis, houding en vaardigheden effectief in te kunnen zetten ten einde een optimale dienstverlening te realiseren.

Doel van de training Culturele sensitiviteit
Doel van deze training Culturele diversiteit is dat deelnemers samenhangende aspecten van culturele diversiteit leren herkennen en hier succesvol op in kunnen spelen op het gebied van kennis, openheid en aanpassingsvermogen.

Kennis:

  • Deelnemers leren zich te verdiepen in gemeenschappelijke waarden, gewoonten en gebruiken in relatie tot culturele sensitiviteit.
  • Deelnemers genereren een genuanceerde visie.
  • Deelnemers maken zich eigen hoe bij de interactie tussen personen, gebeurtenissen tot verschillende waarnemingen, gevoelens en reacties kunnen leiden.
  • Deelnemers kunnen vanuit de verworven kennis adequaat op enigszins complexe communicatieve situaties inspelen.

Openheid:

  • Deelnemers leren interculturele ontmoetingen als interessante uitdagingen te zien en deze in de communicatie een plaats te geven.
  • Deelnemers kunnen de invloed van verschillen op de eigen professionele effectiviteit herkennen om zo tot onderbouwde keuzes in hun reacties te komen.
  • Deelnemers leren op een onafhankelijke wijze, niet categoriserend op culturele verschillen te reageren.

Aanpassingsvermogen:

  • Deelnemers leren eerdere interculturele ervaringen in nieuwe situaties functioneler te benutten.
  • Deelnemers nemen alternatieven manieren te ontplooien, te benutten, om zich bij een communicatief probleem te verduidelijken.
  • Deelnemers kunnen de verbinding maken tussen eigen professionele waarden en opvattingen en het perspectief van de student.

Aanbod van de training Culturele sensitiviteit
De training duurt een tot twee dagen. Programma ‘Culturele sensitiviteit’ op maat. 

Meer informatie
Vul voor meer informatie over de training ‘Culturele sensitiviteit’ of het aanvragen van een vrijblijvende offerte het contactformulier op deze pagina in, of bel 040-3685068.

Scholing door professionals. Klantgericht, deskundig maatwerk. Training en Coaching Bureau, Croan.