10 Onmisbare life skills volgens de WHO

Sociale Ontwikkeling

Levensvaardigheden vormen de bouwstenen voor persoonlijke ontwikkeling, succes en mentaal welzijn. Ze zijn een waardevol kompas om het hoofd te bieden aan de complexiteit van het moderne leven, waarin we geconfronteerd worden met diverse uitdagingen; van de snelle opkomst van nieuwe technologieën tot de groeiende mondiale verbondenheid. In dit artikel duiken we dieper in tien essentiële levensvaardigheden, zoals vastgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Deze levensvaardigheden worden onderverdeeld in drie clusters: social skills, thinking skills en emotional skills.

#1 Zelfbewustzijn

Zelfbewustzijn omvat het vermogen om eigen emoties, gedachten en gedragingen te begrijpen en te beheren. Het is essentieel voor het nemen van doordachte beslissingen, het ontwikkelen van veerkracht en het bevorderen van persoonlijke groei en welzijn.

#2 Effectief communiceren

Effectieve communicatie omvat het vermogen om helder en doeltreffend ideeën over te brengen, zowel verbaal als non-verbaal. In een tijdperk van sociale media en digitale communicatie is het belangrijk om communicatievaardigheden te ontwikkelen om ideeën te delen, relaties op te bouwen en conflicten op te lossen.

#3 Interpersoonlijke relaties

Interpersoonlijke vaardigheden gaan over het vermogen om gezonde en wederzijds ondersteunende relaties te ontwikkelen én te onderhouden. Sterke interpersoonlijke vaardigheden zijn essentieel voor het opbouwen van een ondersteunend sociaal netwerk en succesvol te zijn in persoonlijke en professionele omgevingen.

#4 Empathie

Empathie zorgt ervoor dat men in staat is om de gevoelens, behoeften en perspectieven van anderen te begrijpen en zich in hen te verplaatsen. In een geglobaliseerde wereld met diverse culturen en gemeenschappen is empathie essentieel voor het opbouwen van respectvolle relaties en het bevorderen van samenwerking en begrip.

#5 Creatief denken

Creativiteit omvat het vermogen om originele ideeën te genereren, problemen op nieuwe manieren te benaderen en innovatieve oplossingen te bedenken. In een tijdperk van constante verandering en technologische vooruitgang is creativiteit een waardevolle vaardigheid om te ontwikkelen.

#6 Kritisch denken

Kritisch denken verwijst naar het vermogen om informatie te evalueren, analyseren en te interpreteren om weloverwogen beslissingen te nemen. Om goed onderbouwde keuzes te maken, in onze complexe en snel veranderende wereld van vandaag met de overvloed aan informatie, is het vermogen om kritisch te denken essentieel.

#7 Besluitvaardigheid

Sommige beslissingen zijn belangrijker dan andere. Besluitvorming houdt in dat men in staat is om weloverwogen keuzes te maken op basis van beschikbare informatie en doelstellingen. In een wereld vol met keuzes en mogelijkheden is het vermogen om goede beslissingen te nemen van vitaal belang voor succes en welzijn.

#8 Probleemoplossend denken

In een wereld vol met keuzes en mogelijkheden is het vermogen om goede beslissingen te nemen van vitaal belang voor succes en welzijn. Probleemoplossend denken en werken is het vermogen om een probleem te herkennen en een plan te bedenken om dat probleem, op basis van de beschikbare informatie en doelstellingen, op te lossen.

#9 Omgaan met stress

In een wereld die vaak gekenmerkt wordt door stress en onzekerheid zijn vaardigheden voor stressmanagement erg belangrijk, voor het behoud van welzijn en het omgaan met de uitdagingen en de eisen van het hedendaagse leven. Leren omgaan met stress omvat het erkennen, begrijpen en beheersen van stressoren. Dat zijn de factoren die stress veroorzaken. Deze vaardigheid geeft de kracht om effectief om te gaan met stressvolle situaties, emoties te beheersen en oplossingen te vinden om stress te verminderen.

#10 Omgaan met emoties

De snelheid van informatie, sociale druk en onzekerheid creëren uitdagingen die een tol eisen van ons welzijn. Het vermogen om je bewust te zijn van je emoties en het vermogen om negatieve denkpatronen te doorbreken, helpt je om mentaal fit te blijven. Het ontwikkelen van dit bewustzijn heeft een positieve invloed op onze gezondheid. Het is iets wat we van jongs af aan moeten leren en ons hele leven moeten blijven ontwikkelen. Het helpt om betere relaties te hebben, productiever te zijn op het werk en een gelukkiger, gezonder leven te leiden.

Het belang van levensvaardigheden

Levensvaardigheden zijn belangrijk omdat ze je helpen om te gaan met de complexiteit van het dagelijks leven, sterke relaties op te bouwen, persoonlijke en professionele doelen te bereiken en mentaal en emotioneel fit te blijven. Kunnen levensvaardigheden worden geleerd? Ja, gelukkig wel. Levensvaardigheden kunnen worden geleerd en ontwikkeld door middel van educatie, training en oefening. Het verbeteren van levensvaardigheden vereist zelfreflectie, leren van ervaringen, het zoeken naar feedback en regelmatige oefening. Het integreren van levensvaardigheden in het curriculum is essentieel voor de holistische ontwikkeling en het toekomstige succes in het beroepsonderwijs. Door sociale-, emotionele- en denkvaardigheden aan te leren, bereidt het onderwijssysteem jongeren voor op succes in onze steeds veranderende wereld.

Creative Learning for Life

Binnen het Eramus+ project ‘Creative Learning for Life’ slaat Croan de handen ineen met acht Europse onderwijsinstellingen om vernieuwende leermethoden te implementeren. Met een praktische toolbox, gefocust op levensvaardigheden zoals empathie, stressbeheer, probleemoplossend vermogen en creatief denken, ondersteunen we docenten om deze vaardigheden in hun lessen te integreren. Daarnaast hebben wij een self-assessment ontwikkeld wat toetst waar iemands kracht ligt en welke life skills ontwikkelpotentie hebben. Wil je meer weten over Creative Learning for Life? Of ben je benieuwd naar de middelen die wij aanbieden om life skills te ontwikkelen? Neem dan gerust contact op voor meer informatie!

Meer Ontwikkelingen

Culturele sensitiviteit in de praktijk: een training met impact

Het creëren van een werkomgeving waarin iedereen zich gewaardeerd en thuisvoelt is een belangrijke taak voor…

Van diversiteit naar inclusiviteit: een essentiële stap voor elke werkvloer

In een tijd waarin de roep om gelijkheid en diversiteit luider klinkt dan ooit, is het…
life skills bij jongeren

Waarom zijn de life skills die ontbreken in het huidige praktijkonderwijs juist nu zo belangrijk?

Traditioneel ligt de nadruk in het onderwijs op het overbrengen van vakspecifieke kennis. Maar, in een…