Om te veranderen is gedragstraining nodig

AanbodKennisbank

Is gedragstraining het aanleren van kunstjes? Absoluut niet, zegt klinisch psycholoog Hans Orlemans: we kunnen onszelf namelijk in kleine stapjes en door veel te oefenen een eigenschap aanleren. Gewoon door dat wat er aan gedrag bijhoort te gaan doen. Kleine gedragsveranderingen kunnen tot kleine veranderingen in het zelfbeeld leiden en kleine veranderingen in je zelfbeeld kunnen de volgende gedragsverandering makkelijker maken. Anders doen kan leiden tot anders denken.

Veel bedrijfsopleidingen hebben tot doel het aanleren of verbeteren van vaardigheden, zoals leidinggeven, samenwerken of verkopen. Allemaal gedragingen, prestaties die medewerkers moeten laten zien. Het geven van kennis en inzicht kan dit leerproces bespoedigen, maar het feitelijke gedrag van de deelnemers is dat waar het uiteindelijk om draait.

Nog steeds wordt in veel bedrijfsopleidingen het accent gelegd op het verstrekken van informatie over nieuw en gewenst gedrag in plaats van met dat gedrag te oefenen. HRM’ers zeggen soms letterlijk: ‘Wij willen geen gedragstraining en geen kunstjes, maar diepgang.’ Maar: gedragstraining heeft niets van doen met oppervlakkigheid. Aan de hand van experimenteel onderzoek uit de psychologie is vast te stellen dat gedragstraining soms de enige mogelijkheid is om tot gewenste gedragsveranderingen te komen.

Lees het hele artikel: http://www.orlemans.nl/download/48/orlemans_g7.pdf

Meer Ontwikkelingen

Van diversiteit naar inclusiviteit: een essentiële stap voor elke werkvloer

In een tijd waarin de roep om gelijkheid en diversiteit luider klinkt dan ooit, is het…
life skills bij jongeren

Waarom zijn de life skills die ontbreken in het huidige praktijkonderwijs juist nu zo belangrijk?

Traditioneel ligt de nadruk in het onderwijs op het overbrengen van vakspecifieke kennis. Maar, in een…

Les in levensvaardigheden helpt studenten om verder te komen

Croan is verbonden aan het Europese onderwijsproject Creative Learning for Life, kortweg CL4L. Dit is gericht…