1,6 miljoen werknemers te maken met agressie op werk

Brisk Magazine: Bijna een kwart van de werknemers heeft te maken met agressie en geweld op het werk

Dat betekent dat jaarlijks ruim 1,6 miljoen werknemers slachtoffer hiervan zijn, waarvan 200.000 zelfs (zeer) vaak. Agressie en geweld op de werkvloer  vermindert het werkplezier, verhoogt stress, geeft psychische klachten en kan leiden tot uitval. Op maandag 26 oktober vertelden in de Melkweg in Amsterdam onder meer Landal GreenParks, Holland Casino, ING en de IND aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over hun aanpak van agressie en geweld tegen werknemers. Deze goede voorbeelden worden de komende tijd met andere werkgevers gedeeld.

Training: agressie op de werkvloer

Gevolgen agressie

Naast de vervelende gevolgen voor de werknemer die het overkomt, leidt agressie door derden tot 2,9 miljoen extra verzuimdagen per jaar. Dat betekent  600 miljoen euro aan loondoorbetaling bij ziekte, zo berekende TNO. Agressie en geweld door derden wordt niet altijd herkend door werkgevers. Vaak komt het pas onder de aandacht na een ernstig incident, terwijl een tijdige aanpak veel persoonlijk leed en kosten kan voorkomen.

Lees het hele artikel.

Agressie training

Croan verzorgt al jaren succesvol de Training Omgaan met Agressie

Doelen van de training omgaan met agressie:

  • Voorkomen van conflicten en agressie
  • Adequaat oplossen van incidenten
  • Aandacht voor opvang en nazorg na een incident

Meer info: https://croan.nl/training-omgaan-met-agressie/

Ga naar het Nieuwsoverzicht