Kosten van werkstress hoger dan ooit

Burn-outMentale gezondheidPSAStress

In onze drukke levens vol veeleisende banen dreigt een onzichtbaar gevaar: werkstress. Deze stille boosdoener vormt niet alleen een risico voor ons welzijn, maar veroorzaakt ook flink wat financiële schade aan organisaties. Maar realiseren we ons de ernst van dit snelgroeiende probleem wel voldoende? In dit artikel gaan we dieper in op de kosten van werkstress, zowel financieel als persoonlijk.

De impact op werknemers

Laten we starten met het menselijke aspect. Van het totale verzuim heeft 43% te maken met stressklachten zoals overmatige spanning, overbelasting of zelfs een volledige burn-out. Dit betekent dat medewerkers gemiddeld 38 dagen per jaar verzuimen door werkstress gerelateerde klachten. In het geval van een burn-out, spreken we zelfs over 279 dagen van afwezigheid. Het wordt nog schrijnender als we naar specifieke cijfers kijken. 36% van de Nederlandse bevolking kampt met een te hoge werklast en 20% heeft last van burn-outklachten. Dat komt neer op 1,6 miljoen (!) mensen.

De financiële impact

De verzuimkosten nemen jaar na jaar toe. De cijfers bereikten vorig jaar een recordhoogte van 5,2%. De voornaamste oorzaak achter het verzuim blijft werkgerelateerde stress. De verzuimkosten per medewerker als gevolg van werkstress stegen van €9.300 twee jaar geleden naar €11.000 vorig jaar. Eén dag uitval van een medewerker kost gemiddeld €250. Als productiviteitsverlies en vervanging meegerekend worden, kan dit zelfs oplopen tot €400 euro per dag. Wanneer het verzuim net zo hoog ligt als in 2021, betekent dit ruim 5 (!) miljoen euro verlies voor een organisatie met duizend werknemers. En aangezien stress en burn-outs vaak leiden tot langdurig verzuim, kunnen deze kosten behoorlijk oplopen. Elk jaar, tijdens de ‘Week van de Werkstress’, maakt TNO de actuele cijfers bekend.

Werkstress in cijfers

  • 33% van de werknemers ervaart hoge taakeisen
  • 37% van de werknemers geeft werkdruk of -stress op als reden voor verzuim
  • 41% van werknemers pleit voor maatregelen tegen werkstress
  • 20% van de werknemers in Nederland ervaart burn-outklachten
  • 40% van de werkgevers beschouwt werkdruk als een belangrijk arbeidsrisico

Tijd voor actie

Maar met alleen constateren hoe groot dit probleem is lossen we niets op. We spelen allemaal een rol in het verminderen van werkstress. Een belangrijke stap is het aanbieden van hulpmiddelen en ondersteuning binnen de organisatie. Een vertrouwenspersoon kan een veilige haven zijn voor medewerkers om hun zorgen te uiten en problemen aan te kaarten. Ook trainingen om signalen en klachten tijdig te herkennen zijn belangrijk. Deze stappen helpen niet alleen de financiële gezondheid van de organisatie, maar zorgen bovenal voor een gezondere en productievere werkomgeving.

Samen naar een gezonde(re) werkomgeving

Samen kunnen we een verschil maken. Door bewustwording en ondersteuning te bieden zorgen we voor een gezondere toekomst, zowel voor individuen als organisaties. De cijfers spreken voor zich, het is tijd voor actie!

Ben je benieuwd hoe wij jouw organisatie kunnen helpen bij een preventieve aanpak voor psychosociale arbeidsbelasting? Wij bieden niet alleen diverse trainingen aan binnen dit thema, maar ondersteunen je ook bij het opstellen van een effectief beleid. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.

Meer Ontwikkelingen

Van diversiteit naar inclusiviteit: een essentiële stap voor elke werkvloer

In een tijd waarin de roep om gelijkheid en diversiteit luider klinkt dan ooit, is het…
life skills bij jongeren

Waarom zijn de life skills die ontbreken in het huidige praktijkonderwijs juist nu zo belangrijk?

Traditioneel ligt de nadruk in het onderwijs op het overbrengen van vakspecifieke kennis. Maar, in een…

Les in levensvaardigheden helpt studenten om verder te komen

Croan is verbonden aan het Europese onderwijsproject Creative Learning for Life, kortweg CL4L. Dit is gericht…