Psychische Handicaps en Coachen Training

Training Psychische Handicaps / Beperkingen en Coachen

Lukt het je niet medewerkers met een psychische handicap / beperking extern te plaatsen? Met deze training vergroot je de slagingskans bij externe plaatsing van medewerkers met een psychisch handicap.

SW-bedrijven bemiddelen mensen met een arbeidshandicap naar geschikt werk bij bedrijven. Hieronder valt ook een psychisch beperking / handicap,  Om de slagingskans van plaatsing te vergroten trainen we mentoren van inlenende bedrijven in ‘omgaan met psychische handicaps’ en ‘coachingsvaardigheden’

Doel van de training psychische handicaps en coachen

 • Vergroten van de praktische kennis en vaardigheden over psychische handicaps / beperkingen
 • Leren van praktische coachingsvaardigheden

Inhoud

Omgaan met psychische handicaps / beperkingen

 • Praktijkoefening psychische handicaps.
 • Persoonlijke kwetsbaarheid van medewerkers met psychische handicaps:

Beperkingen bij arbeid en inrichting van de geschikte werkplek.

 • Ontwikkeling van de belangrijkste psychiatrische stoornissen, verschijnselen en gedrag
 • Bespreken van de praktijkcasuïstiek.
 • Tips met betrekking tot de omgang met diverse typen medewerkers.
 • Werken met de Roos van Leary als interpersoonlijk gedragsmodel, theorie en praktijk.
 • Vertaling naar de praktijk

Praktische coachingsvaardigheden

 • Wat is een ‘goede’ mentor?
  Houdingsaspecten, kwaliteiten en communicatievaardigheden voor een mentor.
 • Beïnvloeden van gedragsverandering in de praktijk.
  Motiveren, gedragsverandering en interventies.
 • Oefenen in praktijksimulaties (met trainingsacteur).

Aanbod
De training psychische handicaps en coachen is op maat. HBO-HBO+ niveau.

Meer informatie
Vul voor meer informatie over een training psychische handicaps en coaching of het aanvragen van een vrijblijvende offerte het contactformulier op deze pagina in, of bel 040-3685068.

Scholing door professionals. Klantgericht, deskundig maatwerk. Training en Coaching Bureau, Croan.