Werken met groepen Training

Training Werken met Groepen

Vind je het moeilijk om een groep in beweging te krijgen? Welke rol speel je hierin als begeleider? Na een training werken met groepen weet je wat te doen.

In deze training leer je op basis van kennis en vaardigheden hoe je een optimaal rendement haalt uit het werken met groepen. De training werken met groepen biedt inzicht, kennis en praktische vaardigheden in het dynamisch proces van werken met groepen.

Doel van de training werken met groepen
Het leren begeleiden van groepen:

 • kennis van groepsdynamica
 • inzicht krijgen in groepsontwikkeling
 • inzicht krijgen in de eigen rol als begeleider

Inhoud
Groepsfenomenen:

 • reden van groepsvorming
 • de verschillende rollen in een groep
 • medewerking, weerstanden en openheid

Groepsontwikkeling:

 • fasen in ontwikkeling
 • betekenis voor de begeleider

Communicatie in een groep:

 • communiceren op vijf niveaus
 • het maken van een analyse van ieders groep

Leiderschapsstijlen:

 • vier leiderschapsstijlen
 • eigen leidersrol

Aanbod
Programma van de training werken met groepen is op maat. Niveau HBO.

Meer informatie
Vul voor meer informatie over de training werken met groepen of het aanvragen van een vrijblijvende offerte het contactformulier op deze pagina in, of bel 040-3685068.

Scholing door professionals. Klantgericht, deskundig maatwerk. Training en Coaching Bureau, Croan.