Arbeidsparticipatie van mensen met een beperking is veel te laag

Uncategorized

De arbeidsparticipatie van mensen met een beperking of chronische ziekte is veel te laag, terwijl het merendeel van hen dolgraag aan het werk wil. Debanenafspraak zou daar wat aan moeten doen. Van de beloofde extra banen is niet veel van terecht gekomen. ‘De banenafspraak is failliet’, zegt Illya Soffer, directeur van Ieder(in) in Nieuwsuur. Dat melden Ieder(in) en Nieuwsuur.

Tussen 2013 en 2026 moeten er 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat moeten nieuwe, duurzame banen zijn, zoals beloofd in de banenafspraak. Uit de cijfers blijkt dat het vooral gaat om tijdelijke contracten, detacheringen vanuit de sociale werkvoorziening en allerlei draaideurconstructies. 

“Staatssecretaris Klijnsma is de belofte niet nagekomen. Het gaat nu vooral over het verschuiven van werk van de ene naar de andere regeling”, stelt Soffer. De staatssecretaris weigerde bij Nieuwsuur in gesprek te gaan over de banenafspraak. “Ze kan ook niet anders dan constateren dat de belofte zo niet kan worden nagekomen.”

Ook de Rekenkamer uitte deze week forse kritiek, onder andere over het gebrek aan duurzame banen en het ontbreken van goede informatie over de effectiviteit van de banenafspraak. De uitvoering verloopt erg stroef: zowel werkgevers als werknemers klagen over bureaucratie en onduidelijkheid.

De wet moet op de schop, zegt Illya Soffer aan het adres van een nieuw te vormen kabinet. Zowel werkgevers als werknemers hebben behoefte aan meer zekerheden. ‘En meer ambitie en minder bureaucratie. Alleen dan komen er meer reguliere banen voor mensen met een arbeidsbeperking.’ Ook werkgevers organisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO zouden graag minder bureaucratie en gemakkelijkere regelgeving zien. Volgens hen is de toenemende bureaucratie de reden waardoor de Banenafspraak niet gehaald wordt.

Klijnsma laat Nieuwsuur weten dat ze de uitvoering van de Participatiewet en de Banenafspraak gemakkelijker wil maken voor werkgevers. “Dit heeft ook al tot meerdere aanpassingen geleid. Ik begrijp dat werkgevers er belang bij hebben om uit een ruimere doelgroep te kunnen kiezen. Het gevaar is daarbij natuurlijk wel dat de meest kwetsbare groep waar de banenafspraak voor is gemaakt, dan achteraan komt te staan. Dat wil ik niet”, aldus Klijnsma.

Bron: Redactie Nationale Zorggids 

Meer weten over omgaan met mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt? We denken graag met je mee! 

Meer Ontwikkelingen

Van diversiteit naar inclusiviteit: een essentiële stap voor elke werkvloer

In een tijd waarin de roep om gelijkheid en diversiteit luider klinkt dan ooit, is het…
life skills bij jongeren

Waarom zijn de life skills die ontbreken in het huidige praktijkonderwijs juist nu zo belangrijk?

Traditioneel ligt de nadruk in het onderwijs op het overbrengen van vakspecifieke kennis. Maar, in een…

Les in levensvaardigheden helpt studenten om verder te komen

Croan is verbonden aan het Europese onderwijsproject Creative Learning for Life, kortweg CL4L. Dit is gericht…