Beter omgaan met stress?

KennisbankPsychiatrieTips & Tricks

Ontdek je levensdoel met de Japanse trend ‘Ikigai’

Wat is de zin van het leven? Die vraag houdt filosofen al eeuwenlang bezig. Vandaag luidt het antwoord vooral: dat is de betekenis die je daar zélf aan geeft. Door bewust bezig te zijn met wat je leven de moeite waard maakt, kun je niet alleen jezelf verder ontwikkelen, maar verbeter je ook je zelfvertrouwen en je mentale veerkracht. Niet altijd even makkelijk, maar het Japanse concept ‘Ikigai’ kan helderheid brengen.

 

Letterlijk betekent Ikigai zoiets als ‘bestaansreden’, ‘bron die je leven waardevol maakt’. Volgens de Japanners komen daar twee belangrijke aspecten bij kijken: aan de ene kant komt je levensdoel voort uit persoonlijke passies en talenten, maar aan de andere kant staat dit nooit los van de wereld om je heen. Verdiep je dus af en toe eens in deze Ikigai-kwesties:

  • Staar je niet blind op doelen en verwezenlijkingen van vrienden, familie of buren, maar vraag je af: wat doe ik graag? Wat maakt mij gelukkig? Wat of wie geeft me energie? Maar ook: waar ben ik goed in? Passies en vaardigheden zijn twee verschillende dingen, al ze kunnen elkaar wel overlappen.
  • Om je ikigai te vinden, kijk je ook naar wat de wereld nodig heeft. Welke waarde kun jij creëren? Welke passies of skills kunnen iets betekenen voor mensen of een doel buiten jezelf? Dat kan een roeping of ideaal zijn, maar ook iets wat nuttig is in een bepaald beroep of op het werk. Zoek het niet per se te ver, de ‘wereld’ slaat evengoed op je partner, kinderen of collega’s.
  • Welke volgende stap kun je zetten in de richting van je ikigai? Probeer te denken aan een haalbare, concrete stap om een beetje dichter te komen bij je zinvolle doel.

Tips uit de moderne psychologie
In het ideale geval is je persoonlijke Ikigai een combinatie van een passie, vaardigheid, roeping en werk. Maar geen nood, als je dat levensdoel niet (meteen) vindt. Ook de moderne wetenschap heeft zich op het thema gestort en bevestigt dat wie zijn leven zinvol invult, tevredener is en beter kan omgaan met stress. Wat kan bijdragen tot die zingeving? De Oostenrijkse psychologe Tatjana Schnell (Universiteit Innsbruck) distilleerde 26 ‘bronnen van zingeving’ uit gesprekken die ze met 74 mensen hield. Zo vonden veel mensen het belangrijk om het gevoel te hebben dat ze ergens bij horen of een plaats in de wereld hebben. Ook het idee dat je een verschil maakt, werd vaak genoemd. Andere elementen die tot een zinvol leven kunnen bijdragen: sociaal engagement, zelfkennis, verbondenheid met de natuur, spiritualiteit, gezond verstand, creativiteit, uitdagingen, samenhorigheid, zorg, harmonie, plezier… Cruciaal daarbij, stelt Schnell nog, is dat je levensdoel niet rond één enkel element draait, maar bijvoorbeeld een combinatie is van een wij-gevoel met zelfontwikkeling én iets dat jezelf overstijgt.

Bron: hln.be

Meer Ontwikkelingen

verplicht vertrouwenspersoon psa

Wet verplicht werkgevers tot aanstellen vertrouwenspersoon

Op 23 mei 2023 nam de Tweede Kamer het wetsvoorstel aan, waarin staat dat werkgevers verplicht…
Roadshow verbetert de 'Sociale Veiligheid' op de Werkvloer

Roadshow ‘Kom op!’ verbetert de sociale veiligheid op de werkvloer

Conflicten, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, pesten, inclusie en radicalisering op de werkvloer. Sinds de onthullingen bij The…
gedragsverandering training praktijkopdracht

Gedragsverandering

De praktijkopdracht van Croan is een eerste aanzet tot gedragsverandering na de training. We nemen daarmee…