Hoe creëer je een stressarme werkomgeving?

Burn-outCoachingMentale gezondheidPSAStress
stressarme werkomgeving Pieternel legt uit

Het creëren van een stressarme werkomgeving is een cruciale taak voor werkgevers. Zeker in een wereld waarin een constante stroom van prikkels en het non-stop ‘aan staan’ de norm lijken te zijn. Om dieper in te gaan op deze kwestie, spraken we met Pieternel Geurts over werkstress- en burn-out preventie. Met haar uitgebreide ervaring als trainer, coach en psychologe, deelt ze waardevolle inzichten over het signaleren van een te hoge werkdruk en preventieve maatregelen om stress op de werkvloer te verminderen.

Hoe ontstaat stress op de werkvloer?

Stress op het werk is niet alleen maar te veel werk hebben. Het draait om de balans tussen wat er van je gevraagd wordt en wat je aankunt. Pieternel legt uit dat het een samenspel is van verschillende dingen, waarbij zowel werkgerelateerde als persoonlijke elementen een rol spelen. Ze zegt: “Werkstress ontstaat niet alleen door de hoeveelheid werk, maar ook door hoe goed je daarmee om kunt gaan. De mate waarin mensen werkdruk aankunnen varieert per persoon. De één vindt het heerlijk om vijf dagen per week tien uur per dag vol gas te geven, terwijl dat voor een ander te veel is. Zeker wanneer er nog andere zaken spelen die stress veroorzaken.”

De eerste stap naar een stressarme werkomgeving

Bewustwording is de eerste stap in het bouwen van een stressarme werkomgeving; begrijpen wat stress is en hoe het zich manifesteert in ons dagelijks leven. Pieternel legt uit: “Het begint met bewustwording over wat stress werkelijk inhoudt. Stress is tegenwoordig zo’n containerbegrip. Het is belangrijk om zelf te reflecteren op wat stress voor jou betekent. Denk aan momenten waarop je extra gestrest was en welke lichamelijke en mentale signalen je toen ervaarde. Mensen delen vaak hun persoonlijke verhalen, vooral degenen die zelf een burn-out hebben gehad. Het is een aanmoediging om na te denken over de impact van stress op zowel lichaam als geest.”

Het signaleren van stress op de werkvloer

Het signaleren van stress bij medewerkers vraagt om een scherp oog en inzicht in menselijk gedrag. Volgens Pieternel zijn er diverse aanwijzingen. Snel overprikkeld raken, emotioneel reageren of veel stress ervaren bij nieuwe taken zijn daar voorbeelden van. Ze benadrukt dat stress ook voort kan komen uit ongewenst gedrag als pesten of discriminatie. “Je ziet altijd een verandering van gedrag,” merkt Pieternel op. “Je kunt dat beter benoemen, erover in gesprek gaan en het mis hebben. Dan het niet benoemen en het risico lopen dat het iemand te veel wordt en daardoor uitvalt.” Actief reageren op deze signalen stelt leidinggevenden in staat om proactief in te grijpen en een open cultuur te creëren waarin stress bespreekbaar is.

Van signaleren tot oplossen

Na het opmerken van werkstress volgt actie: het gesprek aangaan en samen een goede oplossing vinden. “In onze trainingen, zoals de burn-out training, simuleren we met acteurs realistische situaties en leren we leidinggevenden hoe ze op een betrokken manier effectieve gesprekken kunnen voeren. Door gesprekstechnieken te trainen, zijn leidinggevenden in staat om op een betrokken manier te reageren en doeltreffende vervolggesprekken te voeren. En daarna kijken we naar ‘hoe volg je dit op’, ‘hoe ga je om met medewerkers die toch thuis komen te zitten’ en ‘hoe houd je een vinger aan de pols bij medewerkers die stress op de werkvloer ervaren.”

De sleutel tot een stressvrije werkomgeving

Een open, transparante en vertrouwelijke cultuur is essentieel voor het succes van preventieve maatregelen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Pieternel pleit voor een omgeving waarin medewerkers zonder schaamte hun grenzen kunnen aangeven. “Als we met z’n allen een klein beetje milder worden naar onszelf en naar de ander, kan dat veel problemen voorkomen”, merkt ze op. “Het doorbreken van het taboe rond het uiten van mentale moeilijkheden is noodzakelijk. Organisaties moeten bewustzijn creëren en inzet tonen op alle niveaus, waarbij leidinggevenden proactief zorgen voor een ondersteunende omgeving. In zo’n cultuur wordt het signaleren en aanpakken van werkstress een gedeelde verantwoordelijkheid, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor een gezonde en stressarme werkomgeving”, sluit ze af.

Professionele ondersteuning voor een fijne werkplek

Samen een positieve verandering teweegbrengen binnen jouw organisatie? Croan biedt professionele ondersteuning om een stressvrije werkomgeving te creëren binnen jouw organisatie. Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking of een training van Pieternel Geurts.

Meer Ontwikkelingen

Van diversiteit naar inclusiviteit: een essentiële stap voor elke werkvloer

In een tijd waarin de roep om gelijkheid en diversiteit luider klinkt dan ooit, is het…
life skills bij jongeren

Waarom zijn de life skills die ontbreken in het huidige praktijkonderwijs juist nu zo belangrijk?

Traditioneel ligt de nadruk in het onderwijs op het overbrengen van vakspecifieke kennis. Maar, in een…

Les in levensvaardigheden helpt studenten om verder te komen

Croan is verbonden aan het Europese onderwijsproject Creative Learning for Life, kortweg CL4L. Dit is gericht…