Wet verplicht werkgevers tot aanstellen vertrouwenspersoon

PSASociale VeiligheidVertrouwenspersoon
verplicht vertrouwenspersoon psa

Op 23 mei 2023 nam de Tweede Kamer het wetsvoorstel aan, waarin staat dat werkgevers verplicht worden om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Als werkgever heb je op grond van de Arbowet nu al de verantwoordelijkheid en verplichting om medewerkers te beschermen tegen ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. Maar mag je zelf bepalen met welke maatregelen je dat doet. En dat werkt niet altijd even goed. Onderzoek toont aan dat 1 op de 5 medewerkers te maken heeft met ongewenst gedrag op de werkvloer. Dit wetsvoorstel moet daar verandering in brengen, door ongewenst gedrag op de werkvloer te verminderen en te zorgen voor een veilige werkomgeving.

Cijfers bevestigen noodzaak tot actie

Het wetsvoorstel is gebaseerd op alarmerende statistieken met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer zoals pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie en agressie. Hoewel dit een langdurig probleem is, heeft het de laatste tijd meer aandacht gekregen door de vele berichten in de media. En ook de cijfers liegen er niet om. In 2022 maakten maar liefst 82% van werknemers gebruik van een extern vertrouwenspersoon. Een explosieve stijging ten opzichte van een jaar eerder. In de categorie agressie, geweld en intimidatie steeg het aantal meldingen van 15% naar 35%. Een oorzaak van deze toename is de bereidheid van slachtoffers om naar een vertrouwenspersoon te stappen en melding te maken. De maatschappelijke aandacht bij misstanden in de sportwereld en tv-programma’s dragen hieraan bij.

Wijzigingen Arbowet

Het door de Tweede kamer aangenomen wetsvoorstel stelt de vertrouwenspersoon in iedere organisatie met 10 werknemers of meer verplicht. Iedere werknemer krijgt wettelijk recht op toegang tot die verplichte, interne of externe, vertrouwenspersoon. Daarvoor wordt een artikel toegevoegd aan de Arbowet. In deze wet staat nu al dat je als werkgever beleid moet voeren dat gericht is op het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting, waar ongewenst gedrag op de werkvloer onder valt.

Positie vertrouwenspersoon versterken

Het wetsvoorstel moet ook de positie van de vertrouwenspersoon in een organisatie versterken. Het stelt specifieke eisen aan de basistaken van de vertrouwenspersoon, waaronder:

  • het opvangen, begeleiden en adviseren van de werknemer;
  • doorverwijzen naar een professionele hulpverlener wanneer nodig;
  • inschakelen van een bemiddelaar bij conflicten wegens ongewenste omgangsvormen wanneer nodig;
  • helpen bij en adviseren over de te nemen stappen voor het verlenen van nazorg;
  • signaleren van bottlenecks in de uitvoering van het beleid;
  • informatie verstrekken over mogelijkheden om ongewenst gedrag te voorkomen en bestrijden;
  • jaarlijks verslag uitbrengen aan de werkgever en andere betrokkenen zoals de ondernemingsraad.

De helft van de Nederlandse bedrijven heeft geen vertrouwenspersoon

Op dit moment heeft slechts de helft van de organisaties in Nederland een vertrouwenspersoon. Terwijl een vertrouwenspersoon aantoonbaar helpt bij het terugdringen van ongewenst gedrag op de werkvloer. En daarmee bijdraagt aan een veilige werkomgeving voor alle werknemers. Tijd voor actie. En dat begint met dit wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is al aangenomen door de Tweede Kamer, maar voordat het echt in werking treedt, moet de Eerste Kamer het nog goedkeuren.

Hulp nodig bij het voldoen aan deze nieuwe regeling?

Aan de slag met het verbeteren van de werkomgeving voor jouw medewerkers? Croan helpt je graag met jouw vraagstuk. Wij bieden een compleet aanbod waarmee jouw organisatie:

✓ voldoet aan de vereisten vanuit de Arbowet;
✓ zorgt voor een psychisch en sociaal veilig werkklimaat;
✓ een (te) hoge werkdruk en verschillende vormen van ongewenst gedrag voorkomt;
✓ zowel leidinggevenden als medewerkers effectief leert omgaan met grensoverschrijdend gedrag.

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan en je hoort binnen één werkdag van ons.

Meer Ontwikkelingen

Van diversiteit naar inclusiviteit: een essentiële stap voor elke werkvloer

In een tijd waarin de roep om gelijkheid en diversiteit luider klinkt dan ooit, is het…
life skills bij jongeren

Waarom zijn de life skills die ontbreken in het huidige praktijkonderwijs juist nu zo belangrijk?

Traditioneel ligt de nadruk in het onderwijs op het overbrengen van vakspecifieke kennis. Maar, in een…

Les in levensvaardigheden helpt studenten om verder te komen

Croan is verbonden aan het Europese onderwijsproject Creative Learning for Life, kortweg CL4L. Dit is gericht…