Accreditatiepunten SKJ kwaliteitsregister jeugd toegekend

Bedrijfsontwikkelingen

Trots! Kwaliteit staat altijd bovenaan bij Croan. Dat zeggen we niet alleen, maar dat laten we ook beoordelen door kwaliteitsregister SKJ. Deze heeft nu ook de training ‘Omgaan met conflictscheiding’ voorzien van accreditatiepunten.

Dank aan alle trainers, acteurs en ervaringsdeskundigen die zich elke dag weer inzetten om deelnemers verder te helpen!

Andere trainingen die door het SKJ zijn geaccrediteerd:

  • Omgaan met suïcidaliteit
  • Systeemgericht werken
  • Omgaan met Licht Verstandelijke Beperking (LVB)
  • Co-morbiditeit: psychiatrie en verslaving
  • Omgaan met ouders met een psychiatrische stoornis
  • Motiverende Gespreksvoering (MGV)
  • Omgaan met conflictscheidingen

Meer weten of vragen over een nog niet geaccrediteerde training? Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Meer Ontwikkelingen

Van diversiteit naar inclusiviteit: een essentiële stap voor elke werkvloer

In een tijd waarin de roep om gelijkheid en diversiteit luider klinkt dan ooit, is het…
life skills bij jongeren

Waarom zijn de life skills die ontbreken in het huidige praktijkonderwijs juist nu zo belangrijk?

Traditioneel ligt de nadruk in het onderwijs op het overbrengen van vakspecifieke kennis. Maar, in een…

Les in levensvaardigheden helpt studenten om verder te komen

Croan is verbonden aan het Europese onderwijsproject Creative Learning for Life, kortweg CL4L. Dit is gericht…