Benchmark: verzuim in SW sector opnieuw licht gestegen

HRKennisbankSociale Ontwikkeling

Een SW-medewerker meldt zich gemiddeld 1,9 keer per jaar ziek en verzuimt gemiddeld 29,1 dagen door ziekte. Vergeleken met een jaar eerder is het verzuim in de sector met 0,9% gestegen. Dit blijkt uit de laatste benchmark verzuim van Cedris en SBCM, waarvoor de verzuimcijfers zijn gemeten over de periode 1 juli 2017 t/m 30 juni 2018. Het gemiddelde verzuim in de SW stijgt al sinds 2015 en ligt nu op 13,9%.

De griepepidemie van december 2017 tot en met medio april 2018 is een van de oorzaken van de stijging van het verzuim afgelopen jaar. Ook de vergrijzing speelt mee: het verzuim is hoger onder oudere medewerkers en inmiddels is bijna 40% van de WSW-doelgroep 55 jaar of ouder. Het verzuim stijgt echter in alle leeftijdsklassen en zowel bij medewerkers met SW-dienstverband als met een niet-SW-dienstverband. Kleinere SW-bedrijven hebben gemiddeld nog steeds lagere verzuimcijfers dan grote bedrijven, maar ook daar is het verzuim gestegen.

Factsheet verzuim

Alle verzuimcijfers, zoals het verzuimpercentage, de duur van het verzuim en de meldingsfrequentie van nu en voorgaande jaren vindt u terug in de factsheet verzuim  (377 KB). U ziet hier het verzuim ook uitgesplitst per geslacht, leeftijd, dienstverband en bedrijfsomvang. De factsheet is een handig hulpmiddel om de verzuimcijfers van uw eigen organisatie te vergelijken met de cijfers voor heel de sector.

Benchmark

De benchmark verzuim wordt uitgevoerd door EMC. Elk SW-bedrijf dat meedoet, ontvangt vanuit EMC een individuele benchmarkrapportage. Op basis hiervan stelt SBCM elk halfjaar een overzicht samen voor de hele SW-sector. Begin volgend jaar verschijnen de verzuimcijfers over heel 2018.

Bron: bericht SBCM.

Meer Ontwikkelingen

Van diversiteit naar inclusiviteit: een essentiële stap voor elke werkvloer

In een tijd waarin de roep om gelijkheid en diversiteit luider klinkt dan ooit, is het…
life skills bij jongeren

Waarom zijn de life skills die ontbreken in het huidige praktijkonderwijs juist nu zo belangrijk?

Traditioneel ligt de nadruk in het onderwijs op het overbrengen van vakspecifieke kennis. Maar, in een…

Les in levensvaardigheden helpt studenten om verder te komen

Croan is verbonden aan het Europese onderwijsproject Creative Learning for Life, kortweg CL4L. Dit is gericht…