Snellere (arbeids)participatie statushouders door duale trajecten

BeleidHRSociale Ontwikkeling

De (arbeids)participatie van statushouders krijgt een extra stimulans als het leren van de taal en re-integratie-inspanningen hand in hand gaan. Dat concluderen onderzoekers van Regioplan in het rapport ‘Duale trajecten taal en werk’.

Weinig statushouders hebben op dit moment een betaalde baan. Het gunstige economische klimaat biedt de kans om daar wat aan te doen. Het onderzoek ‘Duale trajecten taal en werk’, dat op verzoek van SBCM, Cedris en VluchtelingenWerk Nederland is uitgevoerd, laat zien hoe dat kan, aldus de opdrachtgevers.

Vroege focus op werk

Het leren van de taal en de arbeidsparticipatie gelijktijdig oppakken in plaats van na elkaar, wat nu vaak gebeurt, heeft diverse voordelen. De statushouder participeert snel, hij leert de taal in concrete context te gebruiken en hij versterkt zijn taal- en werkvaardigheden en zelfredzaamheid.

Lessen

Het onderzoeksrapport bevat aanbevelingen en praktijkvoorbeelden voor Rijk, gemeenten, roc’s, SW-bedrijven en het bedrijfsleven. De belangrijkste lessen voor goede duale trajecten zijn:

  • Goede selectie en intake: niveau deelnemers sluit aan bij vereisten traject door inzicht in de kennis, wensen en persoonlijke situatie van de statushouder
  • Realistische verwachtingen: statushouder en werkgever weten wat te verwachten
  • Matching met werk of stage door één professional
  • Adequate taalondersteuning: intensief en ingebed in de werkcontext
  • Begeleiding op de werkvloer: professionele nazorg en coaching door collega’s
  • Gedeelde visie van de betrokken partijen op doelstellingen en randvoorwaarden

Zie ook

Download

Bron: Divosa

Meer Ontwikkelingen

life skills bij jongeren

Waarom zijn de life skills die ontbreken in het huidige praktijkonderwijs juist nu zo belangrijk?

Traditioneel ligt de nadruk in het onderwijs op het overbrengen van vakspecifieke kennis. Maar, in een…

Les in levensvaardigheden helpt studenten om verder te komen

Croan is verbonden aan het Europese onderwijsproject Creative Learning for Life, kortweg CL4L. Dit is gericht…

10 Onmisbare life skills volgens de WHO

Levensvaardigheden vormen de bouwstenen voor persoonlijke ontwikkeling, succes en mentaal welzijn. Ze zijn een waardevol kompas…