Vertrouwenspersoon Charlotte Lambooij: Betrokkenheid en expertise voor een veilige werkomgeving

ErvaringsdeskundigheidErvaringsverhalenPSASociale VeiligheidVertrouwenspersoon
Charlotte Lambooij; Vertrouwenspersoon, Beleidsadviseur

Vertrouwenspersonen worden vaak gezien als degenen waar je naartoe stapt bij problemen op de werkvloer. Charlotte Lambooij, een gecertificeerd en ervaren vertrouwenspersoon, laat zien dat haar taak veel meer omvat dan alleen luisteren.  

Charlotte belicht de diverse taken van een vertrouwenspersoon, benadrukt de noodzaak van deze functie en onthult de voordelen ervan voor zowel werknemers als organisaties. Haar expertise blijkt essentieel in het creëren van een veilige werkomgeving. Een recent interview met Charlotte onderstreept haar toewijding en de belangrijke rol die zij speelt in het ondersteunen van organisaties bij het voldoen aan de nieuwe wetgeving. 

Even voorstellen

“Ik ben al jarenlang werkzaam in diverse bedrijven, zowel in organisaties met een commercieel belang als in organisaties in de zorgwereld,” begint Charlotte. Haar focus ligt op het stimuleren van werkgeluk, waarbij de mens altijd in het middelpunt staat. Van communiceren met werknemers op de werkvloer tot samenwerken met de directie, Charlotte is bekwaam in verschillende omgevingen. Zo’n drie jaar geleden werd de rol van vertrouwenspersoon een belangrijk onderdeel van haar loopbaan. Charlotte schoolde en ontwikkelde zich in de taken en verantwoordelijkheden van deze functie. “Sinds dit jaar werk ik als gecertificeerd vertrouwenspersoon voor verschillende bedrijven, waaronder in de zorgbranche en bij kansspelaanbieders.”

Een luisterend oor en meer

“Voor de medewerkers van de organisaties, de ‘melders’ zoals wij ze noemen, ben ik er,” vertelt Charlotte. Ze biedt hulp wanneer er sprake is van psychosociale arbeidsbelasting, waaronder ongewenste omgangsvormen en een (te) hoge werkdruk op de werkvloer. Charlotte luistert, begeleidt en adviseert. Ze biedt niet alleen een luisterend oor, maar ondersteunt – als de melder dit toestaat – ook bij gesprekken met degenen die het onveilige gevoel hebben veroorzaakt. Daarnaast geeft ze advies over doorverwijzingen naar coaches of psychologen. “Mijn doel is om medewerkers te ondersteunen in het herstellen van een veilige en positieve werkomgeving.”

Betrokkenheid bij organisaties

Charlotte’s rol als vertrouwenspersoon reikt verder dan individuele hulp. Ze heeft ook een rol in voorlichting en PR binnen organisaties. “Dat betekent aandacht besteden aan psychosociale arbeidsbelasting en een veilige werkomgeving. Door een bijdrage te leveren aan voorlichtingsbijeenkomsten, het opstellen van gedragscodes en de directie, ondernemingsraad en HR te adviseren over beleidsaspecten om een aantal voorbeelden te noemen”, aldus Charlotte. Als adviserende kracht, zowel gevraagd als ongevraagd, ontwikkelt ze klachtenprocedures en benut ze haar expertise om een veilige werkomgeving te realiseren. Charlotte’s aanpak waarborgt niet alleen een veilige werkomgeving, maar ook het voldoen aan wet- en regelgeving en het creëren van een positieve organisatiecultuur.

Interne of externe vertrouwenspersoon?

Bij de keuze tussen een interne of externe vertrouwenspersoon onderstreept Charlotte het belang van vertrouwen en onafhankelijkheid. “In grotere organisaties is vaak een interne vertrouwenspersoon aanwezig, regelmatig afkomstig van de HR-afdeling. In zulke gevallen heeft een interne vertrouwenspersoon veel baat bij een externe collega om mee te overleggen.” Charlotte legt uit: “Een externe sparringpartner ondersteunt een interne vertrouwenspersoon bij het creëren van een veilige omgeving voor meldingen.” Ze benadrukt dat een externe vertrouwenspersoon gesprekken strikt vertrouwelijk houdt en meldingen niet (per ongeluk) doorspeelt naar managers of HR, tenzij de melder daarom vraagt. “Hierdoor blijft de informatie écht vertrouwelijk en kunnen medewerkers zonder angst hun verhaal delen.”

Kwaliteiten van een vertrouwenspersoon

“Als vertrouwenspersoon zijn integriteit en empathie de belangrijkste eigenschappen. Je hoort zaken die privé zijn en dat moet ook zo blijven. Goed kunnen luisteren en communiceren zijn tevens van belang, maar ook adviesvaardigheden zijn onmisbaar in deze rol. Om advies te kunnen geven op beleidsniveau zijn analytisch denken, strategisch inzicht en kennis van de organisatie essentieel. Ervaring met diverse organisatieculturen komt hierbij goed van pas. En dan heb je natuurlijk nog de bijscholing die nodig is om gecertificeerd te blijven en de continue professionaliteit waarborgen”, geeft Charlotte aan.

Organisaties hebben een vertrouwenspersoon nodig

Het is een interessante tijd voor organisaties, want binnenkort wordt het verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen voor organisaties met tien of meer werknemers. De exacte eisen hiervoor zijn nog niet vastgesteld. “Een certificering lijkt me een minimale vereiste”, aldus Charlotte. In Charlotte Lambooij vinden organisaties niet alleen een ervaren vertrouwenspersoon, maar ook een partner die haar betrokkenheid en expertise combineert voor een gezonde en veilige werkomgeving.

“Met de dringende noodzaak om misstanden uit het verleden aan te pakken, staan we op een keerpunt”, geeft Charlotte aan. “Het nieuwe beleid roept bij organisaties ook allerlei vragen op, zoals ‘Krijgen we nu allerlei meldingen?’ en ‘Hoe pakken we dit aan?’. Ik probeer vooral te benadrukken dat een vertrouwenspersoon er is voor de hele organisatie: voor melders, maar ook voor directie en HR. Dat besef begint gelukkig door te dringen. Het is een kans om een veiligere en gezondere werkomgeving te creëren voor iedereen.”

Een vrijblijvend advies ontvangen?

Samen een positieve verandering teweegbrengen binnen jouw organisatie? Croan ondersteunt organisaties bij het implementeren van een effectief vertrouwenspersoon-systeem. Met een vertrouwenspersoon die past bij jouw organisatie. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking met Charlotte of voor professioneel advies.

Meer Ontwikkelingen

life skills bij jongeren

Waarom zijn de life skills die ontbreken in het huidige praktijkonderwijs juist nu zo belangrijk?

Traditioneel ligt de nadruk in het onderwijs op het overbrengen van vakspecifieke kennis. Maar, in een…

Les in levensvaardigheden helpt studenten om verder te komen

Croan is verbonden aan het Europese onderwijsproject Creative Learning for Life, kortweg CL4L. Dit is gericht…

10 Onmisbare life skills volgens de WHO

Levensvaardigheden vormen de bouwstenen voor persoonlijke ontwikkeling, succes en mentaal welzijn. Ze zijn een waardevol kompas…