Training:
Complexe Scheidingen

Leer adequaat om te gaan met ouders die in een vechtscheiding beland zijn

Training: Omgaan met Vechtscheidingen

Deelnemers leren:

 • Wat oorzaken, versterkers en instandhouders zijn bij complexe scheidingen scheidingen.
 • De rol van de sociale context van betrokken gezinnen.
 • Wat het verschil is tussen gedrag en handelen
 • De belangrijkste do’s en dont’s bij het omgaan met conflictscheidingen.

3238 deelnemers beoordelen onze trainingen in 2023 met een 8,5

Dit kunnen de deelnemers na afloop:

Deelnemers hebben na afloop van deze training hun kennis en vaardigheden m.b.t. het omgaan met conflict-/vechtscheidingen vergroot.

Attitude
Deelnemers:

 • Denken vanuit een systemisch kader m.b.t. het onderwerp complexe scheidingen.
 • Handelen vanuit een meerzijdig partijdige basishouding in de omgang met betrokkenen bij complexe scheidingen.
 • Verwarren deze houding niet met neutraal zijn of geen visie hebben.
 • Stellen het belang en de rechten van betrokken kinderen voorop.
 • Zijn zich zeer bewust van de risico’s van overdracht en tegenoverdracht bij deze problematiek
 • Trachten in woord en handelen te verbinden in plaats van te polariseren.

Kennis
Deelnemers weten/kennen na afloop:

 • Wat oorzaken, versterkers en instandhouders zijn bij complexe scheidingen.
 • Welke dynamiek specifiek een rol speelt.
 • De rol van de sociale context van betrokken gezinnen.
 • De invloed van juridische en justitiële bemoeienis.
 • De rechten van het kind.
 • Belangrijkste wet- en regelgeving die van toepassing is.
 • De belangrijkste do’s en don’ts

Vaardigheid
Deelnemers herkennen na afloop van deze training het verschil tussen gedrag en handelen en kunnen dat toepassen vanuit een meerzijdig partijdige houding. Daarbij weten ze veilige grenzen te bewaken (die door cliënten voortdurend worden overschreden) en verbindend te handelen in woord en gedrag.

De inhoud van de Training Complexe Scheidingen bestaat uit:

Hulpverleners zoals pedagogisch medewerkers, maatschappelijk werkers en/of gezinswerkers krijgen in hun werk regelmatig te maken met gezinnen met kinderen waarvan de ouders in een vechtscheiding beland zijn. In het verlengde daarvan krijgt men te maken met bijkomende invloeden als justitiële bemoeienis (zoals een ondertoezichtstelling of een gedwongen uithuisplaatsing), juridische zaken (advocaten die de messen slijpen), huiselijk geweld, financiële problemen bij cliënten, allerlei gezinsvraagstukken, samengestelde gezinnen, huisvestingsproblemen. Dit trekt een stevige wissel op het uithoudingsvermogen en het vereist specifieke kennis van zaken en vaardigheden van medewerkers om hier adequaat mee om te gaan.

Doel
Het doel is dat deze training bijdraagt aan het vergroten van kennis en vaardigheden m.b.t. het omgaan met complexe scheidingen. Gedurende de training krijgen de deelnemers een ruime hoeveelheid informatie aangereikt over de oorzaak, de dynamiek en de instandhouders van vechtscheidingen. Verschillende onderzoeksresultaten en bestaande hulpverleningsmethodieken passeren de revue.

Er wordt besproken hoe om te gaan met de verschillende krachten en situaties waarmee hulpverleners geconfronteerd worden. Daarnaast wordt aan de hand van casuïstiek en praktijksimulatie geoefend met verschillende interventies, toegespitst op de specifieke context van hun werkomgeving. Met deze training wordt daarmee een aanzet gegeven tot (verdere) methodiekvorming rondom het omgaan met complexe scheidingen en de daarin betrokken gezinnen.

Deze training is voor:

Deze training Complexe Scheidingen is geschikt voor professionals die in hun werk te maken krijgen met vecht-/conflictscheidingen en willen leren hoe zij hiermee om kunnen gaan.

Wij gebruiken de volgende leermethode:

De training Vechtscheidingen is een combinatie van theorie en praktijk.

Voor deze training zetten we onze LOTS-methode in:

Learning On The Spot – LOTS – is een interactieve en drempelverlagende trainingsvorm met acteur, waarbij de interactie in het hier en nu centraal staat. Uniek in zijn soort, want wij zijn de enigen die deze methode gebruiken. Sterker nog, we hebben ‘m zelf ontwikkeld. Bij LOTS is de acteur onderdeel van de groep, wat zorgt voor echte interactie. Deelnemers blijven daardoor dicht bij zichzelf. LOTS verhoogt het plezier in trainen én vergroot het leerrendement aangetoond aanzienlijk.

Onze trainingen zijn altijd volledig op maat:

Iedere organisatie en iedere medewerker is uniek. Daarom zijn al onze trainingen afgestemd op specifieke ontwikkelvragen van onze opdrachtgevers. Ook die van jou. We luisteren naar jouw ontwikkelvraag en komen met een antwoord op maat.

Tijdsduur:

De training Vechtscheidingen bestaat uit 2 dagdelen en een mogelijke follow-up bijeenkomst.

Zo doen we dat

Werkwijze

De Training Complexe Scheidingen is precies afgestemd op de ontwikkelbehoefte van deelnemers en/of situaties die spelen binnen jouw organisatie. Zo versterken wij jouw medewerkers in hun ontwikkeling.

Persoonlijk

Onze trainers stemmen een training af op individuele leerwensen. Dat maakt de inhoud persoonlijk. Door in te gaan op de ervaringen van deelnemers, voelen zij dat het echt over hen gaat.

Direct toepasbaar in de praktijk

Dat wat je in onze trainingen leert, kun je de volgende dag gelijk toepassen. Leren door doen staat bij ons centraal. Net als zelf ervaren en praktisch aan de slag gaan.

Learning by doing

Na de training krijgen deelnemers een opdracht mee. Vervolgens volgt een follow-up bijeenkomst. Wat blijkt? 80% past nieuwe vaardigheden ook na langere tijd nog altijd toe.

Wat zeggen anderen over ons?

Testimonials

‘Maar liefst 91% van de deelnemers beveelt onze trainingen aan bij anderen. Daar zijn we natuurlijk enorm blij mee. Hier lees je een aantal van hun ervaringen.’

Benieuwd wat we voor jouw medewerkers kunnen betekenen? We geven je graag vrijblijvend advies.

in company training advies 1

Versterk de ontwikkeling van jouw medewerkers

Vrijblijvend advies op maat

We geven je heel graag vrijblijvend advies of meer informatie over de Training Complexe Scheidingen. Laat je gegevens achter en we nemen binnen één werkdag contact met je op.

DLP CTA Form
Bij gebruik van dit formulier ga je akkoord met de Privacy Policy.