Oplossingsgericht Werken Training

Training Oplossingsgericht Werken

Zijn je medewerkers niet betrokken bij de veranderingen in het bedrijf of organisatie? Wil je medewerkers hier graag bij betrekken, maar weet je niet op welke wijze je dit kunt organiseren?

Oplossingsgericht werken biedt je gesprekstechnieken waarmee je betrokkenen in een veranderproces actief kunt stimuleren een bijdrage te leveren met aandacht voor het totale proces en de rol van de individuele medewerkers.

Doel van de training oplossingsgericht werken
Duurzame en blijvende veranderingen in gang zetten door het gebruik maken van de oplossingen waarover mensen zelf beschikken.

Inhoud

  • Kennismaking met de theorie oplossingsgericht werken
  • Toepassen van oplossingsgericht werken in individuele en groepsgesprekken
  • Op betrekkingsniveau leren afstemmen van een gesprek
  • Inzicht hebben in de eigen rol en het mandaat in het gesprek, op organisatie en individueel niveau
  • Casuïstiek oefenen
  • Ondersteuning in tweegesprekken
  • Werken met weerstand
  • Inzoomen op uitzonderingen
  • Werken met schaalvragen

Aanbod
Programma op maat. Niveau is HBO.

Meer informatie
Vul voor meer informatie over een training oplossingsgericht werken of het aanvragen van een vrijblijvende offerte het contactformulier op deze pagina in, of bel 040-3685068.

Scholing door professionals. Klantgericht, deskundig maatwerk. Training en Coaching Bureau, Croan.