SMART-schrijven Training

Training SMART-schrijven

Kost het schrijven van jaarplannen je veel moeite? Is het lastig doelstellingen concreet en meetbaar te formuleren en na afloop het resultaat te meten? Een training Smart-schrijven biedt de uitkomst.

Met een training SMART-schrijven verbetert de kwaliteit van de dossiers, behandel-, werk- en jaarplannen. Het meten van resultaten wordt eenvoudiger.

Doel van de training SMART-schrijven

 • Kennismaken met SMART begrippen: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Resultaatgericht en Tijdgebonden
 • Leren werken volgens de SMART-methode: plannen, formuleren, verdiepen
 • Ervaren van de voordelen van de SMART-methode:
 • Dossiers, behandel-, werk- en jaarplannen beter benutten
 • Verhelderen en verduidelijken van complexe situaties
 • Resultaten meten

Inhoud

 • Introductie in het acronym, de betekenis van de letters SMART
 • Voorbeelden en feiten uit de praktijk
 • SMART maken van relevante onderwerpen, eigen plannen of dossiers
 • Toepasbaarheid bekijken van de methode
 • Ervaringen met het toepassen van SMART
 • Stellen van vragen waardoor het toepassen van SMART soepeler gaat
 • Kernachtig formuleren in SMART

Aanbod
Programma op maat. Niveau HBO.

Meer informatie
Vul voor meer informatie over een training SMART-schrijven of het aanvragen van een vrijblijvende offerte het contactformulier op deze pagina in, of bel 040-3685068.

Scholing door professionals. Klantgericht, deskundig maatwerk. Training en Coaching Bureau, Croan.