Training:
Systeemgericht Werken

Leer om te gaan met problemen binnen diverse leef- en gezinssystemen.

Training: Systeemgericht Werken

Deelnemers leren:

 • Wat een sociaal systeem is, hoe het ontstaat en wat het belang ervan is.
 • Vanuit de vier contextuele dimensies kijken naar en werken met een systeem.
 • De verschillende methodische interventies uit systeemgericht werken inzetten en daarmee hulpverlenen aan (een deel van) een systeem.

3238 deelnemers beoordelen onze trainingen in 2023 met een 8,5

Dit kunnen de deelnemers na afloop:

Na afloop van de training Systeemgericht Werken hebben de deelnemers kennis, inzicht en vaardigheden in het werken met systemen en het adequaat signaleren en handelen naar aanleiding van de problemen die men aantreft binnen deze leef- en gezinssystemen.

Attitude
Deelnemers:

 • Erkennen de noodzaak om het systeem te betrekken in de begeleiding van cliënten om het gezamenlijke doel te bereiken.
 • Spreken met elkaar ‘dezelfde taal’ als het gaat om Systeemgericht Werken.

Kennis
Na afloop van de training Systeemgericht Werken weten deelnemers:

 • Wat een sociaal systeem is.
 • Wat de globale uitgangspunten van de systeemtheorie zijn.
 • Hoe ze het steunsysteem van de cliënt(en) kunnen betrekken.
 • Hoe ze het belang van eenieder binnen het systeem kunnen benadrukken.
 • De verschillende methodische interventies te benoemen.

Vaardigheid
Na afloop kunnen deelnemers:

 • Een plan van aanpak maken en (doen) uitvoeren.
 • Een analyse maken op basis van de uitganspunten van Systeemgericht Werken.
 • Systeemgericht kijken naar zowel naar de individuele cliënt als naar bijvoorbeeld gezinnen.
 • Vanuit de vier contextuele dimensies kijken naar en werken met een systeem.
 • Intergenerationele problematiek duiden.
 • De verschillende methodische interventies uit systeemgericht werken inzetten en daarmee hulpverlenen aan (een deel van) een systeem.

De inhoud van de Training Systeemgericht Werken bestaat uit:

In de training Systeemgericht Werken wordt na het leggen van een theoretische basis gewerkt met casuïstiek uit de eigen praktijk. Er wordt op verschillende manieren gekeken naar individuen binnen systemen en naar de dynamiek/wisselwerking tussen al die personen in het systeem. Daarnaast wordt er gekeken naar de wetmatigheden, oftewel patronen, die hieraan ten grondslag liggen, want herhaling en zichzelf in stand houden is een kenmerk van elk systeem.

Deelnemers lezen van tevoren de digitale reader. Met deze theoretische context beginnen zij aan de praktijktraining, waarin we onder andere het volgende behandelen:

 • Wat is een sociaal systeem? Wat is het belang ervan en hoe ontstaat zo’n systeem?
 • Hoe zet je cliënten aan tot gedragsverandering in het sociaal systeem?
 • Compacte theorie met betrekking tot motiverende gespreksvoering
 • Theorie over gedragsverandering (Prochaska en Diclemente)
 • Communicatieregels en -patronen
 • Systemen en subsystemen: diades, triades en symbiose
 • Intergenerationele benadering: de roulerende rekening, destructief recht, loyaliteiten in verschillende vormen, legaat en delegaat
 • Methodische interventies: intergenerationele ladder, de dramadriehoek, biografie, erkenning geven, genogram en ecogram, moratorium, meerzijdige partijdigheid etc.
 • Communicatievaardigheden, do’s en dont’s
 • Het ‘Systeemgesprek’
 • Valkuilen: overdracht en tegenoverdracht, allergieën, uitdagingen

Bovenstaande theorie wisselen we af met concrete praktijkopdrachten en bestaande casuïstiek.

Deze training is voor:

Deze training is geschikt voor professionals die meer kennis, inzicht en vaardigheden willen opdoen in de methodiek Systeemgericht Werken, zodat zij adequaat kunnen signaleren en handelen naar aanleiding van de problemen die men aantreft binnen deze leef- en gezinssystemen.

Wij gebruiken de volgende leermethode:

De training Systeemgericht Werken is een combinatie van theorie en praktijk.

Ter voorbereiding op deze praktijktraining ‘Systeemgericht Werken’ mogen deelnemers een persoonlijke leerwens en casus inleveren. Met deze informatie maakt de trainer het programma verder op maat.

Voor deze training zetten we onze LOTS-methode in:

Learning On The Spot – LOTS – is een interactieve en drempelverlagende trainingsvorm met acteur, waarbij de interactie in het hier en nu centraal staat. Uniek in zijn soort, want wij zijn de enigen die deze methode gebruiken. Sterker nog, we hebben ‘m zelf ontwikkeld. Bij LOTS is de acteur onderdeel van de groep, wat zorgt voor echte interactie. Deelnemers blijven daardoor dicht bij zichzelf. LOTS verhoogt het plezier in trainen én vergroot het leerrendement aangetoond aanzienlijk.

Voor deze training geldt de volgende accreditatie:

Deze training is geaccrediteerd bij het SKJ voor 17.50 punt en is geldig tot 22 juni 2025.

Onze trainingen zijn altijd volledig op maat:

Iedere organisatie en iedere medewerker is uniek. Daarom zijn al onze trainingen afgestemd op specifieke ontwikkelvragen van onze opdrachtgevers. Ook die van jou. We luisteren naar jouw ontwikkelvraag en komen met een antwoord op maat.

Tijdsduur:

Het programma voor de training is altijd op maat. We stemmen de lengte van de training af op de ontwikkelbehoefte van jouw medewerkers. Meestal bestaat de training Systeemgericht Werken uit twee dagdelen en een mogelijke follow-up bijeenkomst.

Zo doen we dat

Werkwijze

De Training Systeemgericht Werken is precies afgestemd op de ontwikkelbehoefte van deelnemers en/of situaties die spelen binnen jouw organisatie. Zo versterken wij jouw medewerkers in hun ontwikkeling.

Persoonlijk

Onze trainers stemmen een training af op individuele leerwensen. Dat maakt de inhoud persoonlijk. Door in te gaan op de ervaringen van deelnemers, voelen zij dat het echt over hen gaat.

Direct toepasbaar in de praktijk

Dat wat je in onze trainingen leert, kun je de volgende dag gelijk toepassen. Leren door doen staat bij ons centraal. Net als zelf ervaren en praktisch aan de slag gaan.

Learning by doing

Na de training krijgen deelnemers een opdracht mee. Vervolgens volgt een follow-up bijeenkomst. Wat blijkt? 80% past nieuwe vaardigheden ook na langere tijd nog altijd toe.

Wat zeggen anderen over ons?

Testimonials

‘Maar liefst 91% van de deelnemers beveelt onze trainingen aan bij anderen. Daar zijn we natuurlijk enorm blij mee. Hier lees je een aantal van hun ervaringen.’

Benieuwd wat we voor jouw medewerkers kunnen betekenen? We geven je graag vrijblijvend advies.

in company training advies 1

Versterk de ontwikkeling van jouw medewerkers

Vrijblijvend advies op maat

We geven je heel graag vrijblijvend advies of meer informatie over de Training Systeemgericht Werken. Laat je gegevens achter en we nemen binnen één werkdag contact met je op.

DLP CTA Form
Bij gebruik van dit formulier ga je akkoord met de Privacy Policy.